JUDr. Dominika Šuleková, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Považská Bystrica.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
3-izbový byt Darovacia zmluva 27.04.2021 0,- € 100.000,- €
Rodinný dom Kúpna zmluva 21.11.2022 180.000,- € 180.000,- €
Pozemok - zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 21.11.2022 22.500,- € 22.500,- €
Pozemok - zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 21.11.2022 2.500,- € 2.500,- €
Garáž Kúpna zmluva 21.11.2022 30.000,-€ 30.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobný automobil Kúpna zmluva 16.06.2020 11.990,- € 11.990,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 17.10.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (4)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/245/03/2024 23.03.2024 Pv 692/23/3306 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/365/04/2024 19.04.2024 Pv 458/23/3306 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/365/04/2024 (pdf, 119 KB) 19.04.2024 Pv 458/23/3306 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/245/03/2024 (pdf, 108 KB) 23.03.2024 Pv 692/23/3306 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.