Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica

Okresným prokurátorom je Mgr. Eva Pirošová.

Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 472,91 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 229,04 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 34,63 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 523,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 41,45% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Ľ. Štúra 1
017 01 Považská Bystrica
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00- 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Peter Horváth námestník okresnej prokurátorky
Mgr. Eva Pirošová okresný prokurátor
  • Známa výšková budova úradom už nevyhovuje · SME
    V meste sa stále častejšie objavujú informácie o sťahovaní výškovej budovy v centre, ktorá je výraznou architektonickou a technickou dominantou. Ministerstvo vnútra pripúšťa, že prejavili záujem o inú budovu.
  • Pri skládke boli podozrenia aj na toxický odpad · SME
    Pri prácach na modernizácii železnice narazili stavbári na jar nečakane na skládku odpadu. Boli podozrenia aj na toxický odpad. Šetrenie ich nepreukázalo. Prekážku výstavby potrebujú odstrániť čo najskôr.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.