Mário Ernest

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Dom Darovacia zmluva -1/4; Kúpna zmluva - 1/4;Osvedčenie o dedičstve - 1/2 16.12.1991 LV 3430 - spolu 100.000 €
Zastavaná plocha 331 m2 Darovacia zmluva -1/4; Kúpna zmluva - 1/4;Osvedčenie o dedičstve - 1/2 16.12.1991
Garáž Darovacia zmluva -1/4; Kúpna zmluva - 1/4;Osvedčenie o dedičstve - 1/2 16.12.1991
Zastavaná plocha 39 m2 Darovacia zmluva -1/4; Kúpna zmluva - 1/4;Osvedčenie o dedičstve - 1/2 16.12.1991
Záhrada 304 m2 Darovacia zmluva -1/4; Kúpna zmluva - 1/4;Osvedčenie o dedičstve - 1/2 16.12.1991
Garáž Osvedčenie o dedičstve 30.03.2017 LV 3911 - spolu 10.000 €
Zastavaná plocha 20 m2 Osvedčenie o dedičstve 30.03.2017
Dom so záhradou Kúpna zmluva 02.01.2019 625.000 €
Byt Kúpna zmluva 29.01.2019 132.847 €
Garážové státie Kúpna zmluva 25.07.2019 20.500 €
Pivničná kobka Kúpna zmluva 29.01.2019 5.702 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 27.01.2016 55.000 €
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 07.10.2017 16.944,99 €
Úspory Plat 31.12.2019 18.011,15 €
Úspory Úspora náhrad nákladov na pobyt v zahraničí vyplývajúcich z pridelenia k orgánu EÚ /výnosy z úrokov na sporiacom účte 31.12.2019 7.095.5 €
Úspory Plat 31.12.2019 13.000, 21 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver: veriteľ - ABN AMRO 19.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Dom Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Zastavaná plocha 331 m ² Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2 30.04.2001
Garáž Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Zastavaná plocha 39 m² Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Záhrada 304 m² Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Garáž Osvedčenie o dedičstve 30.03.2017
Zastavaná plocha 20 m² Osvedčenie o dedičstve 30.03.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 27.01.2016 55.000 € .
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 07.10.2017 16.944.99 € .
Úspory plat 16.019,01 €
Úspory Úspora náhrad nákladov na pobyt v zahraničí vyplývajúcichz pridelenia k orgánu EÚ / výnosy z úrokov na sporiacom účte 43.500 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy k bytu, pivničnej kobke a garážovému stániu – budúci predávajúci YIT a.s. Zmluva o budúcej zmluve / Výnos z predaja nehnuteľností nadobudnutých na základe Osvedčenia o dedičstve z 30.3.2017 24.05.2017 159.049 €
právo na užívanie - rodinného domu so záhradkou kúpna zmluva (vklad povolený až 2.1.2019) 03.10.2018 625.000 €
hypotekárny úver + preklenovací úver - veriteľ ABN AMRO zmluva o úvere/veriteľ ABN AMRO 19.10.2018 511.500 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Dom Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Zastavaná plocha 331 m ² Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2 30.04.2001
Garáž Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Zastavaná plocha 39 m² Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Záhrada 304 m² Darovacia zmluva – ¼, Kúpna zmluva – ¼, Osvedčenie o dedičstve 1/2, 30.04.2001
Garáž Osvedčenie o dedičstve 30.03.2017
Zastavaná plocha 20 m² Osvedčenie o dedičstve 30.03.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 27.01.2016 55.000 € .
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 07.10.2017 16.944.99 € .
Úspory plat 10.457,24 €
Úspory Úspora náhrad nákladov na pobyt v zahraničí vyplývajúcichz pridelenia k orgánu EÚ / výnosy z úrokov na sporiacom účte 120. 414,14 €
Úspory Plat / výplata dlhopisu + výnos/ odchodné zomrelého sudcu ( rodič ) podľa zák. 385/2004 Z.z. 33.502 € .
Úspory Plat 9.749,71€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy k bytu, pivničnej kobke a garážovému stániu – budúci predávajúci YIT a.s. Zmluva o budúcej zmluve / Výnos z predaja nehnuteľností nadobudnutých na základe Osvedčenia o dedičstve z 30.3.2017 24.05.2017 159.049 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dar,kúpa 1991,2006
zastavaná plocha 331 m2 dar,kúpa 1991,2006
garáž dar,kúpa 1991,2006
zastavana plocha 39m2 dar,kúpa 1991,2006
záhrada dar,kúpa 1991,2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.01.2016 55 000€ 55 000€
úspory plat 2016 10 334,43€ 10 334,43€
úspory úspora náhrad nákladov na poby 2016 109 899,45 109 899,45€
úspory plat,vypl.dlhopisu,odchodné zomrelého sudcu-rodič 2016 82 015,04 82 015,04€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dar,kúpa 1991,2006
zastavaná plocha 331 m2 dar,kúpa 1991,2006
garáž dar,kúpa 1991,2006
zastavana plocha 39m2 dar,kúpa 1991,2006
záhrada dar,kúpa 1991,2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2011
dlhopis emitentaTatra Banka kúpa 02.09.2011
úspory plat 31.12.2012
úspory nahr.nakl. za pobyt 31.12.2012
uspory plat 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dar,kúpa 1991,2006
zastavaná plocha 331 m2 dar,kúpa 1991,2006
garáž dar,kúpa 1991,2006
zastavana plocha 39m2 dar,kúpa 1991,2006
záhrada dar,kúpa 1991,2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2011
dlhopis emitentaTatra Banka kúpa 02.09.2011
úspory plat 31.12.2014
úspory nahr.nakl. za pobyt 31.12.2014
úspory plat 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dar,kúpa 1991,2006
zastavaná plocha 331 m2 dar,kúpa 1991,2006
garáž dar,kúpa 1991,2006
zastavana plocha 39m2 dar,kúpa 1991,2006
záhrada dar,kúpa 1991,2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2011
dlhopis emitentaTatra Banka kúpa 02.09.2011
úspory plat 31.12.2013
úspory nahr.nakl. za pobyt 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dar,kúpa 1991,2006
zastavaná plocha 331 m2 dar,kúpa 1991,2006
garáž dar,kúpa 1991,2006
zastavana plocha 39m2 dar,kúpa 1991,2006
záhrada dar,kúpa 1991,2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2011
dlhopis emitentaTatra Banka kúpa 02.09.2011
úspory plat 31.12.2012
úspory nahr.nakl. za pobyt 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dar,kúpa 1991,2006
zastavaná plocha 331 m2 dar,kúpa 1991,2006
garáž dar,kúpa 1991,2006
zastavana plocha 39m2 dar,kúpa 1991,2006
záhrada dar,kúpa 1991,2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2011
dlhopis emitentaTatra Banka kúpa 02.09.2011
úspory plat 31.12.2011
úspory nahr.nakl. za pobyt 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.