Magdaléna Riedlová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Krajská prokuratúra Prešov.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 05.02.2016 4.200,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pôžička č. 3500255075 poskytnutie pôžičky - Raiffeisen banka 04.09.2018 22 000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 05.08.2010
hypotekárny úver 27.04.2011
stavebný úver 25.06.2024
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 05.02.2016 4.200,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
spotrebný úver úverová zmluva č. 3500217935 13.10.2017 20.600,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 05.08.2010
hypotekárny úver 27.04.2011
stavebný úver 25.06.2024
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpa 05.02.2016 4.200,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
spotrebný úver úverová zmluva č5062181348 16.09.2014 12.000,- eur
navýšenie spotrebného úveru úverová zmluva č.5077590080 21.09.2015 16.000,- eur
spotrebný úver úverová zmluva č. 3500136923 23.03.2016 10.000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 05.08.2010
hypotekárny úver 27.04.2011
stavebný úver 25.06.2024
spotrebný úver 12.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 2003
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver úverová zmluva č5062181348 16.09.2014
navýšenie spotrebného úveru úverová zmluva č.5077590080 21.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 2003
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver úverová zmluva č5062181348 16.09.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č. V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č. V 450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2003
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver zmluva o úvere 05.08.2010
hypotekárny úver zmluva o úver 27.04.2011
stavebný úver zmluva o stavebnom úvere 29.07.2010
spotrebný úver úverová zmluva č. 5039784677 12.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vl. družstev. bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom so záhradou kúpna zmluva č.V450/03-6-2003 05.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpa 2003
auto kúpa 2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver zmluva o úvere 05.08.2010
hypotekárny úver zmluva o úvere 27.04.2011
stavebný úver zmluva o stavebnom úvere 29.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
v bytovom dome zmluva o prevode vlastn. družstevného bytu V 3299/2000 02.08.2000
rodinný dom a záhrady kúpna zmluva č.V-471/2002 2002
rodinný dom a záhrada kúpna zmluva č. V 450/03-6-2003 05.02.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.