René Vanek

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
byt kúpa 2014-04-17
pivnica kúpa 2014-05-20
byt kúpa 2016-08-25
pivnica kúpa 2017-08-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 24000
automobil kúpa 2015-09-16 12500 25000
motocykel kúpa 2016-04-29 29000 29000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové listy Pošt.banka kúpa 2013-12-31 15436 15436
kapitálové poistenie kúpa 2011-09-01 4784 4784
podielové fondy VUB kúpa 2015-11-16 13000 13000
stavebné sporenie PSS.a.s kúpa 2011-01-27 9346 9346
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2005-12-29
splátkový predaj, automobil 2015-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
byt kúpa 2014-04-17
pivnica kúpa 2014-05-20
byt kúpa 2016-08-25
pivnica kúpa 2017-08-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 24000Eur
automobil kúpa 2015-09-16 12500 25000
motocykel kúpa 2016-04-29 29000 29000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové listy Pošt.banka kúpa 2013-12-31 15436 15436
kapitálové poistenie kúpa 2011-09-01 4784 4784
podielové fondy VUB kúpa 2015-11-16 13000 13000
stavebné sporenie PSS.a.s kúpa 2011-01-27 9346 9346
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2005-12-29
splátkový predaj, automobil 2015-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
byt kúpa 2014-04-17
pivnica kúpa 2014-05-20
byt kúpa 2016-08-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2012-12-31 24000Eur
automobil kúpa 2015-09-16 12500 25000
motocykel kúpa 2016-04-29 29000 29000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové listy Pošt.banka kúpa 2013-12-31 13000 13000
kapitálové poistenie kúpa 2011-09-01 4500 4500
podielové fondy VUB kúpa 2015-11-16 13000 13000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2005-12-29
splátkový predaj, automobil 2015-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2014-04-17
pivnica kúpa 2014-05-20
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
automobil kúpa 2015-09-16
motocykel kúpa 2015-03-30
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové listy kúpa 2013-12-31
kapitálové poistenie kúpa 2011-09-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2005-12-29
splátkový predaj 2015-08-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2014-04-17
pivnica kúpa 2014-05-20
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
automobil MB ML 320 CDI kúpa 2013-09-20
motocykel HD road king kúpa 2013-08-16
autmobil MB A 180 CDI kúpa 2013-12-22
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové listy kúpa 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-12-27
byt kúpa 2003-01-15
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
automobil MB ML 320 CDI kúpa 2013-09-20
motocykel HD road king kúpa 2013-08-16
autmobil MB A 180 CDI kúpa 2013-12-22
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové listy kúpa 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-12-27
byt kúpa 2003-01-15
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-12-27
byt kúpa 2003-01-15
rekreačná chata kúpa 2007-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.