Jozef Trajlínek

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 16.08.2010
Rodinný dom výstavba 17.12.2012
Pozemky dedičstvo 28.06.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo leasing 05.12.2013 25 736 €, posledná splátka splatená 28.11.2017
Peniaze úspory z platu, predaj bytu 31.12.2017 39 122,49 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 16.08.2010
Rodinný dom výstavba 17.12.2012
Pozemky dedičstvo 28.06.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo leasing 05.12.2013 25.736 € - splatené 4/5 - 20 588,80 €
Peniaze úspory z platu, predaj bytu, ktorý bol na OÚ KO BB zavkladovaný 17.01.2017 31.12.2016 102 299,31 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 03.10.2005
Nebytový priestor - garáž kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 16.08.2010
Rodinný dom výstavba 17.12.2012
Pozemky dedičstvo 28.06.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpa 03.04.2007
Osobné motorové vozidlo leasing 05.12.2013
Peniaze úspory z platu, predaj záhrady a záhradnej chatky 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 13.07.2010
Leasing 05.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 03.10.2005
Nebytový priestor - garáž kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 16.08.2010
Rodinný dom výstavba 17.12.2012
Pozemky dedičstvo 28.06.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpa 24.04.2006
Osobné motorové vozidlo kúpa 03.04.2007
Osobné motorové vozidlo leasing 05.12.2013
Peniaze úspory z platu, predaj záhrady a záhradnej chatky 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 03.10.2005
Nebytový priestor - garáž kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 16.08.2010
Rodinný dom výstavba 17.12.2012
Pozemky dedičstvo 28.06.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpa 24.04.2006
Osobné motorové vozidlo kúpa 03.04.2007
Osobné motorové vozidlo leasing 05.12.2013
Peniaze úspory z platu, predaj záhrady a záhradnej chatky 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 03.10.2005
Nebytový priestor - garáž kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 16.08.2010
Rodinný dom výstavba 17.12.2012
Záhrady a zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie OÚ OPPLH č. 3752/2001 04.12.2001
Záhradná chatka výstavba 21.04.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpa 24.04.2006
Osobné motorové vozidlo kúpa 03.04.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 03.10.2005
Nebytový priestor - garáž kúpa 03.10.2005
Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 03.10.2005
Stavebný pozemok kúpa 16.08.2010
Rozostavaný rodinný dom výstavba 31.12.2011
Záhrady a zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie OÚ OPPLH č. 3752/2001 04.12.2001
Záhradná chatka výstavba 21.04.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpa 24.04.2006
Osobné motorové vozidlo kúpa 03.04.2007
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Prípad rasovo motivovanej smrti Róma K. Sendreia na prokuratúre · SME
  BRATISLAVA 5. augusta (SITA) - Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici dostala dnes vyšetrovací spis v kauze Róma Karola Sendreia a zbitia jeho synov na policajnej stanici v Revúcej. Ako informovali v dnešných Novinách Slovenskej televízie (STV), vyšetrova

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.