Mária Martáková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
byt kúpna zmluva 2015-11-02
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 2015-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu , príjmy manžela a predaj zdedených nehnuteľností 2017-12-31 74 000 eur 74 000 eur
osobné motorové vozidlo úspory z platu 2016-12-16 12 198 eur 12 198 eur
osobné motorové vozidlo manželovi na podnikanie 2017-01-12 16 000 eur 16 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
byt kúpna zmluva 2015-11-02
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 2015-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu a príjmy manžela 2016-12-31 35 000 eur 35 000 eur
osobné motorové vozidlo úspory z platu 2016-12-16 12 198 eur 12 198 eur
osobné motorové vozidlo úspory z príjmu manžela ( slúži mu na podnikanie) 2012-11-19 17 990 eur 17 990 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
byt kúpna zmluva 2015-11-02
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 2015-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu a príjmy manžela 2015-12-31
osobné motorové vozidlo úspory z platu 2008-06-30
osobné motorové vozidlo úspory z príjmu manžela ( slúži mu na podnikanie) 2012-11-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
osobné motorové vozidlo úspory z platu 2008-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 2013-12-31
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 2008-06-30
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 2012-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 2012-12-31
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 2008-06-30
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1999-06-03
záhrada kúpna zmluva 2001-07-25
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 1994-02-14
rodinný dom dedenie 1999-06-03
zast. plocha a nádvorie dedenie 1999-06-03
zast. plocha a nádvorie dedenie 1999-06-03
záhrada dedenie 1999-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 2011-12-31
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 2008-06-30
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.2003 do 11.11.2009 2009-11-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.