Mária Martáková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
byt kúpna zmluva 02.11.2015
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 02.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu , príjmy manžela a predaj zdedených nehnuteľností 31.12.2017 74 000 eur 74 000 eur
osobné motorové vozidlo úspory z platu 16.12.2016 12 198 eur 12 198 eur
osobné motorové vozidlo manželovi na podnikanie 12.01.2017 16 000 eur 16 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
byt kúpna zmluva 02.11.2015
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 02.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu a príjmy manžela 31.12.2016 35 000 eur 35 000 eur
osobné motorové vozidlo úspory z platu 16.12.2016 12 198 eur 12 198 eur
osobné motorové vozidlo úspory z príjmu manžela ( slúži mu na podnikanie) 19.11.2012 17 990 eur 17 990 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
byt kúpna zmluva 02.11.2015
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 02.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu a príjmy manžela 31.12.2015
osobné motorové vozidlo úspory z platu 30.06.2008
osobné motorové vozidlo úspory z príjmu manžela ( slúži mu na podnikanie) 19.11.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2014
osobné motorové vozidlo úspory z platu 30.06.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 31.12.2013
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 30.06.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 23.11.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 01.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 31.12.2012
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 30.06.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 23.11.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 03.06.1999
záhrada kúpna zmluva 25.07.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.02.1994
rodinný dom dedenie 03.06.1999
zast. plocha a nádvorie dedenie 03.06.1999
zast. plocha a nádvorie dedenie 03.06.1999
záhrada dedenie 03.06.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 31.12.2011
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 30.06.2008
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.2003 do 11.11.2009 11.11.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.