Peter Grendár

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
garážové státie č.39, 40 kúpa 2013
byt kúpa 20.06.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2005 14.738,1.-€ 14.738,1.-€
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2017 42.460.-€
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010 14.495.-€
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008 12.000.-€
vklad v banke životné poistenie manželky 2008 5.700.-€
vklad v banke bežný účet manželky 2008 7.400.-€
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006 30.000.-€
vklad v banke bežný účet 31.12.2014 10.000.-€
prenájom bytu 2x nájom 01.01.2017 8.220.-€
osobné motorové vozidlo dar 02.02.2015 4.000.-€
vklad podielové fondy detí 2016 2.200.-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
garážové státie č.39, 40 kúpa 2013
byt kúpa 20.06.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2005 14.738,1.-€ 14.738,1.-€
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2013 54.307,24
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010 13.500
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008 10.000.-€
vklad v banke životné poistenie manželky 2008 5.000.-€
vklad v banke bežný účet manželky 2008 42.000.-€
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006 29.000.-€
vklad v banke bežný účet 31.12.2014 10.000.-€
prenájom bytu nájom 01.10.2016 2.250
osobné motorové vozidlo dar 02.02.2015 4.500.-€
vklad podielové fondy detí 2016 2.000.-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
garážové státie č.39, 40 kúpa 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2015
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008
vklad v banke životné poistenie manželky 2008
vklad v banke bežný účet manželky 2008
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006
vklad v banke bežný účet 31.12.2015
prenájom bytu nájom 01.11.2011
osobné motorové vozidlo dar 02.02.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
garážové státie č.39, 40 kúpa 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2013
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008
vklad v banke životné poistenie manželky 2008
vklad v banke bežný účet manželky 2008
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006
vklad v banke bežný účet 31.12.2014
prenájom bytu nájom 01.11.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
garážové státie č.39, 40 kúpa 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2013
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008
vklad v banke životné poistenie manželky 2008
vklad v banke bežný účet manželky 2008
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006
vklad v banke bežný účet 31.12.2013
prenájom bytu nájom 01.11.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver zmluva o úvere 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2012
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008
vklad v banke životné poistenie manželky 2008
vklad v banke bežný účet manželky 2008
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006
vklad v banke bežný účet 31.12.2012
prenájom bytu nájom 31.12.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver zmluva o úvere 2011
garážové státie č. 39, 40 zmluva o prevode vlast. nebyt. priestorov 12.11.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dar 25.07.2006
byt kúpa 05.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
plat z výkonu funkcie prokurátora plat 2011
vklad v banke podielové fondy maloletých detí 2010
vklad v banke životné poistenie maloletých detí 2008
vklad v banke životné poistenie manželky 2008
vklad v banke bežný účet manželky 2008
druhý a tretí dôchodkový pilier úspory manželky 2006
vklad v banke bežný účet 31.12.2011
prenájom bytu nájom 01.11.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver zmluva o úvere 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (4)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/32/02/2016 23.02.2016 2 Kv 3/13/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/14/09/2013 (rtf, 58 KB) 25.02.2013 2 Kv 53/12/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/12/01/2013 (rtf, 99 KB) 13.11.2012 2 Kv 58/09/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/32/02/2016 (pdf, 137 KB) 23.02.2016 2 Kv 3/13/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
 • Peter Krylov odmietol vypovedať · SME
  BRATISLAVA (TASR) - Vyšetrovatelia bratislavského Mestského úradu vyšetrovania chceli minulý týždeň v Mníchove vypočuť Petra Krylova, ktorý je v súvislosti s kauzou Technopol obvinený z trestného činu podvodu. Právnu pomoc pri výsluchu na základe žiadosti
 • V prípade Technopol boli vypočuté dve osoby *KAUZA M. KOVÁ€ ML. · SME
  BRATISLAVA (SME - pt) - V utorok vypočul nemecký prokurátor Dauster na území Slovenskej republiky dve z troch osôb. (M. S.-M. a M. K.), na ktoré je v súvislosti s kauzou Technopol vydaný medzinárodný zatykač Interpolu. Tento výsluch sa uskutočnil na ...

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.