Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..

Na prokuratúre evidujeme 41 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 133 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 50,85 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 133,8 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 3,53 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 171,29 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 130,68% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47
812 56 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Pre Netrestný Úsek Helga Šufliarska námestník krajského prokurátora
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. krajský prokurátor
Mgr. Pre Trestný Úsek Silvia Stružová poverená výkonom funkcie námestníčky krajského prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (133)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/1/02/2012 07.02.2012 2 Kv 27/11/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/2/05/2012 23.04.2012 1 Kv 132/09/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/3/05/2012 25.05.2012 1 Kv 94/10/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Oliver Janíček BA/1100/6/07/2012 05.06.2012 2 Kv 131/06/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– BA/1100/5/08/2012 28.06.2012 2 Kv 156/06/1100 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/8/09/2012 21.08.2012 1 Kv 7/11/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/9/09/2012 21.08.2012 1 Kv 7/11/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/10/09/2012 21.08.2012 1 Kv 7/11/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/11/09/2012 11.09.2012 1 Kv 34/07/1100 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– BA/1100/12/01/2013 13.11.2012 2 Kv 58/09/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/1/02/2013 08.01.2013 2 Kv 18/12/1100 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– BA/1100/14/09/2013 25.02.2013 2 Kv 53/12/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/7/06/2013 26.02.2013 1 Kv 37/09/1100 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/2/03/2013 09.03.2013 1 Kv 94/08/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. BA/1100/4/04/2013 26.03.2013 2 Kv 6/12/1100 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/3/05/2013 26.04.2013 2 Kv 35/12/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. BA/1100/5/05/2013 04.05.2013 2 Kv 77/06/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/9/06/2013 10.05.2013 1 Kv 2/11/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/8/06/2013 31.05.2013 1 Kv 75/10/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/10/07/2013 14.06.2013 1 Kv 16/10/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/6/07/2013 02.07.2013 1 Kv 131/09/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/11/07/2013 18.07.2013 1 Kv 113/08/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/13/09/2013 06.09.2013 1 Kv 100/07/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/18/11/2013 19.10.2013 1 Kv 107/09/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Oliver Janíček BA/1100/22/12/2013 12.11.2013 2 Kv 33/09/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/17/12/2013 12.11.2013 1 Kv 4/10/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/2/11/2014 07.03.2014 1 Kv 31/13/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/1/05/2014 19.03.2014 1 Kv 18/11/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– BA/1100/3/04/2014 31.03.2014 1 Kv 32/13/1100 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/8/06/2014 18.04.2014 2 Kv 62/09/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/4/05/2014 05.05.2014 2 Kv 34/14/1100 § 148 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– BA/1100/6/10/2014 09.06.2014 1 Kv 82/14/1100 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/9/06/2014 18.06.2014 1 Kv 6/14/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/13/12/2014 20.06.2014 2 Kv 13/14/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/12/12/2014 29.07.2014 1 Kv 131/09/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Monika Jankovská BA/1100/10/08/2014 02.08.2014 1 Kv 95/14/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/11/08/2014 11.08.2014 1 Kv 21/14/1100 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/2/01/2015 20.01.2015 1 Kv 66/10/1100 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– BA/1100/3/04/2015 02.04.2015 2 Kv 15/13/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Eva Drgoňová BA/1100/5/05/2015 21.04.2015 2 Kv 6/14/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/15/06/2015 24.04.2015 2 Kv 21/13/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/6/05/2015 06.05.2015 2 Kv 17/11/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/7/06/2015 01.06.2015 1 Kv 108/14/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– BA/1100/8/08/2015 26.09.2015 2 Kv 57/14/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– BA/1100/9/09/2015 17.10.2015 1 Kv 19/13/1100 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/1/01/2016 22.01.2016 1 Kv 21/16/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– BA/1100/32/02/2016 23.02.2016 2 Kv 3/13/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/2/03/2016 19.03.2016 1 Kv 5/14/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/4/01/2016 12.05.2016 2 Kv 14/15/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/3/04/2016 16.05.2016 2 Kv 24/16/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár BA/1100/10/10/2015 15.06.2016 1 Kv 92/15/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/20/06/2016 27.06.2016 2 Kv 9/13/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/23/07/2016 23.07.2016 1 Kv 60/16/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Monika Jankovská BA/1100/31/07/2016 01.08.2016 1 Kv 104/15/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/21/07/2016 02.08.2016 2 Kv 12/13/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/30/08/2016 04.10.2016 1 Kv 62/16/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/43/11/2016 07.02.2017 1 Kv 121/15/1100 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/22/03/2017 15.03.2017 1 Kv 106/14/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/21/03/2017 16.03.2017 1 Kv 106/14/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/21/03/2017 16.03.2017 1 Kv 106/14/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/24/03/2017 01.04.2017 1 Kv 108/14/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/33/03/2017 04.04.2017 2 Kv 25/16/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Monika Jankovská BA/1100/38/04/2017 06.05.2017 1 Kv 23/17/1100 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/41/04/2017 26.05.2017 1 Kv 13/14/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/35/10/2016 27.05.2017 1 Kv 107/15/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Vladimír Pravda BA/1100/14/01/2017 29.06.2017 2 Kv 2/14/1100 § 256 – Poškodzovanie veriteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/65/07/2017 26.08.2017 1 Kv 26/16/1100 § 186 – Vydieračský únos Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/86/09/2017 17.10.2017 2 Kv 4/16/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/87/10/2017 24.10.2017 2 Kv 7/13/1100 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/104/11/2017 05.12.2017 1 Kv 39/17/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/110/12/2017 22.12.2017 1 Kv 82/15/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/33/03/2016 12.03.2018 2 Kv 20/15/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/103/11/2017 17.04.2018 2 Kv 22/16/1100 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/72/08/2018 31.08.2018 2 Kv 23/17/1100 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/90/11/2018 30.11.2018 1 Kv 5/18/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/104/12/2018 07.01.2019 1 Kv 55/18/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/40/01/2019 06.02.2019 2 Kv 17/16/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/39/01/2019 06.02.2019 2 Kv 19/16/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/38/01/2019 06.02.2019 2 Kv 18/16/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/49/01/2019 16.03.2019 2 Kv 30/17/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/86/03/2019 20.03.2019 2 Kv 9/16/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/56/02/2019 07.04.2019 2 Kv 34/17/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/128/04/2019 24.04.2019 2 Kv 33/17/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/143/04/2019 06.05.2019 3 Kv 31/19/1100 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/149/04/2019 11.05.2019 2 Kv 32/17/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/158/05/2019 23.05.2019 2 Kv 31/17/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/185/05/2019 04.06.2019 1 Kv 40/19/1100 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/198/06/2019 13.06.2019 3 Kv 47/19/1100 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/200/06/2019 20.06.2019 3 Kv 9/19/1100 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek BA/1100/197/05/2019 22.06.2019 2 Kv 29/17/1100 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/328/07/2019 16.08.2019 1 Kv 4/15/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/316/08/2019 21.08.2019 1 Kv 66/18/1100 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Juraj Chylo, PhD. BA/1100/543/09/2019 10.10.2019 3 Kv 12/19/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/266/07/2019 24.10.2019 1 Kv 75/16/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Pravda BA/1100/824/10/2019 05.11.2019 1 Kv 58/18/1100 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– BA/1100/945/10/2019 08.11.2019 3 Kv 22/19/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
– BA/1100/946/10/2019 12.11.2019 3 Kv 22/19/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/1122/11/2019 29.11.2019 1 Kv 24/15/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Juraj Chylo, PhD. BA/1100/71/01/2020 17.01.2020 1 Kv 57/19/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. BA/1100/256/01/2020 14.02.2020 2 Kv 5/18/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/746/03/2020 07.04.2020 3 Kv 41/19/1100 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Juraj Chylo, PhD. BA/1100/980/04/2020 22.05.2020 3 Kv 26/19/1100 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/1792/07/2020 08.08.2020 2 Kv 11/18/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/707/03/2020 22.09.2020 1 Kv 75/16/1100 § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Patrik Hujsa BA/1100/2324/09/2020 03.10.2020 1 Kv 35/20/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/566/02/2021 16.03.2021 2 Kv 11/18/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Beata Vítková BA/1100/2932/11/2020 09.04.2021 2 Kv 1/18/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Patrik Hujsa BA/1100/1956/07/2021 06.08.2021 1 Kv 65/21/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
– BA/1100/2745/05/2021 25.08.2021 2 Kv 27/17/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
JUDr. Emil Poprac BA/1100/2097/08/2021 06.09.2021 1 Kv 60/21/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/2106/08/2021 09.09.2021 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/2105/08/2021 10.09.2021 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/2409/09/2021 21.10.2021 1 Kv 6/17/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Pravda BA/1100/3074/10/2021 27.10.2021 2 Kv 4/17/1100 § 140 – Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/2585/10/2021 30.11.2021 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/1960/07/2021 30.11.2021 1 Kv 62/21/1100 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/2669/11/2021 07.12.2021 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/2668/11/2021 09.12.2021 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Pravda BA/1100/3075/12/2021 20.12.2021 3 Kv 44/20/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Soňa Juríčková BA/1100/1959/07/2021 19.01.2022 1 Kv 62/21/1100 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Marcela Medeková BA/1100/263/01/2022 09.02.2022 2 Kv 9/19/1100 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/826/03/2022 21.04.2022 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Pravda BA/1100/1044/04/2022 26.05.2022 3 Kv 36/20/1100 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/1159/05/2022 27.05.2022 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič BA/1100/1158/05/2022 11.06.2022 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Vladimír Pravda BA/1100/1494/06/2022 14.07.2022 3 Kv 40/20/1100 § 344 – Marenie spravodlivosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Mezei, PhD. BA/1100/1582/07/2022 19.08.2022 1 Kv 12/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Patrik Hujsa BA/1100/2696/12/2022 23.12.2022 1 Kv 69/22/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Borislav Usačev, PhD. BA/1100/501/02/2023 15.03.2023 1 Kv 64/19/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Peter Pilár BA/1100/636/03/2023 23.03.2023 1 Kv 79/22/1100 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Zuzana Hulinová BA/1100/1075/05/2023 17.05.2023 1 Kv 4/23/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Vladimír Priecel BA/1100/354/02/2023 23.06.2023 1 Kv 11/18/1100 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Chylo, PhD. BA/1100/1719/06/2023 21.07.2023 3 Kv 77/19/1100 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.