Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..

Na prokuratúre evidujeme 39 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 55,91 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,05.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 133,8 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 3,53 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 171,29 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 130,68% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47
812 56 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Pre Netrestný Úsek Helga Šufliarska námestník krajského prokurátora
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. krajský prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.