Monika šulvová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 14.01.2016
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 14.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009 9.360,- EUR 3.000,- EUR
peniaze úspory z platu a predaja nehnuetľnosti 31.12.2017 38.623,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 07.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1-izbový byt o výmere 49m2 kúpna zmluva 11.09.2000
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 14.01.2016
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 14.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009 9.360,- EUR 3.000,- EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2016 10.000,-EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 07.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1-izbový byt o výmere 49m2 kúpna zmluva 11.09.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 07.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1-izbový byt o výmere 49m2 kúpna zmluva 11.09.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1-izbový byt o výmere 49m2 kúpna zmluva 11.09.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1-izbový byt o výmere 49m2 kúpna zmluva 11.09.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1-izbový byt o výmere 49m2 kúpna zmluva 09.11.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.