JUDr. Mgr. Zuzana Hodovancová

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 358
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 15
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
ostatné plochy darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 94
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 855
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 63
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 2009-03-16 6,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,22
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 36
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 25
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 21
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 32
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 368
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1479
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 64
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1613
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 78
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
bez špecifikácie darovacia zmluva 2009-03-16 -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,50
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 32
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 27
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 24
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,52
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8,5
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,12
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,62
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,73
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 11,75
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 5,394
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 100
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 12,40
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 336
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 82
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 47
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 373
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 221
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 636
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 59
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 54
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 55
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 172
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 27,38
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 2,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 6,30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 1,05
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 41,84
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1599
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes ML kúpa 2020-07-01 10.000 10.000
BMW 525 kúpa 2023-03-01 15.000 15.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
terminovaný vklad úspory 2019 7.000 7.000
úspory úspory 2004-2023 22.000 22.000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 358
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 15
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
ostatné plochy darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 94
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 855
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 63
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 2009-03-16 6,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,22
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 36
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 25
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 21
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 32
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 368
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1479
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 64
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1613
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 78
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
bez špecifikácie darovacia zmluva 2009-03-16 -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,50
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 32
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 27
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 24
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,52
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8,5
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,12
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,62
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,73
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 11,75
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 5,394
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 100
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 12,40
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 336
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 82
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 47
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 373
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 221
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 636
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 59
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 54
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 55
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 172
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 27,38
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 2,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 6,30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 1,05
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 41,84
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1599
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes ML kúpa 2020-07-01 10.000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
terminovaný vklad úspory 2019 7.000 7.000
úspory úspory 2004-2022 17.000 17.000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 358
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 15
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
ostatné plochy darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 94
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 855
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 63
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 2009-03-16 6,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,22
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 36
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 25
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 21
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 32
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 368
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1479
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 64
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1613
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 78
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
bez špecifikácie darovacia zmluva 2009-03-16 -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,50
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 32
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 27
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 24
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,52
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8,5
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,12
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,62
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,73
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 11,75
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 5,394
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 100
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 12,40
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 336
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 82
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 47
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 373
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 221
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 636
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 59
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 54
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 55
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 172
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 27,38
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 2,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 6,30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 1,05
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 41,84
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1599
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes ML kúpa 2020-07-01 10.000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
terminovaný vklad úspory 2019 7.000 7.000
úspory úspory 2004-2021 10.000 10.000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office:
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 358
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 15
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
ostatné plochy darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 94
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 855
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 63
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 2009-03-16 6,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,22
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 36
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 25
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 21
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 32
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 368
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1479
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 64
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1613
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 78
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
bez špecifikácie darovacia zmluva 2009-03-16 -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,50
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 32
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 27
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 24
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,52
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8,5
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,12
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,62
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,73
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 11,75
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 5,394
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 100
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 12,40
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 336
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 82
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 47
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 373
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 221
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 636
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 59
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 54
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 55
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 172
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 27,38
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 2,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 6,30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 1,05
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 41,84
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1599
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes ML kúpa 2020-07-01 10.000 10.000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 358
bez špecifikácie, lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 15
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
ostatné plochy darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 -
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 94
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 855
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 63
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluvadarovacia zmluva 2009-03-16 6,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,22
trvalé trávnaté porasty, orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 36
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 25
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 21
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 32
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 368
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1479
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 64
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1613
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2009-03-16 78
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
bez špecifikácie darovacia zmluva 2009-03-16 -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 14
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,50
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 32
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 27
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 24
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,52
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 8,5
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,25
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,12
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,62
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 0,73
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 1
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 11,75
lesné pozemky darovacia zmluva 2009-03-16 5,394
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 100
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 11
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 12,40
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 336
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 82
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 47
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 373
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 221
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 636
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 249
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 59
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 54
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 55
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 172
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 0,20
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 27,38
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 2,30
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 6,30
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2009-03-16 1,05
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 41,84
orná pôda darovacia zmluva 2009-03-16 1599
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (22)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/60/03/2023 2023-03-14 Pv 960/22/7702 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/51/02/2023 2023-03-21 Pv 801/22/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/213/12/2022 2023-01-05 Pv 819/22/7702 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/167/12/2021 2021-12-30 Pv 329/21/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/108/10/2021 2021-10-15 Pv 694/20/7713 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/72/07/2021 2021-07-28 Pv 90/20/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/71/07/2021 2021-07-14 Pv 54/21/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/9/01/2021 2021-01-29 Pv 401/19/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/10/01/2021 2021-01-28 Pv 436/19/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/8/01/2021 2021-02-06 Pv 268/18/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/7/01/2021 2021-05-31 Pv 282/19/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/60/03/2023 (pdf, 137 KB) 2023-03-14 Pv 960/22/7702 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/51/02/2023 (pdf, 105 KB) 2023-03-21 Pv 801/22/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/213/12/2022 (pdf, 144 KB) 2023-01-05 Pv 819/22/7702 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/167/12/2021 (pdf, 114 KB) 2021-12-30 Pv 329/21/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/108/10/2021 (pdf, 113 KB) 2021-10-15 Pv 694/20/7713 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/72/07/2021 (pdf, 87 KB) 2021-07-28 Pv 90/20/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/71/07/2021 (pdf, 111 KB) 2021-07-14 Pv 54/21/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/9/01/2021 (pdf, 89 KB) 2021-01-29 Pv 401/19/7713 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/10/01/2021 (pdf, 87 KB) 2021-01-28 Pv 436/19/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/8/01/2021 (pdf, 88 KB) 2021-02-06 Pv 268/18/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/7/01/2021 (pdf, 100 KB) 2021-05-31 Pv 282/19/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.

No relevant news articles found.