Elena Dubcova

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.03.2015
rodinný dom kúpa 30.03.1998
dvor - záhrada kúpa 30.03.1998
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
pozemok-zast.plocha dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
trv.tráv.porasty dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
trv.tráv.porasty dedičstvo 10.04.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motor.vozidlo kúpa 03.08.2010 14 000,-€ 14 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.08.2015
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedičstvo 07.07.1997
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.03.2015
rodinný dom kúpa 30.03.1998
dvor - záhrada kúpa 30.03.1998
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
pozemok-zast.plocha dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
trv.tráv.porasty dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
trv.tráv.porasty dedičstvo 10.04.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo kúpa 03.08.2010 14.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.08.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.03.2015
rodinný dom+hosp.bud. kúpna zmluva 30.03.1998
pozemok kúpna zmluva 30.03.1998
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
pozemok+zast.plochy dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
trv.tráv.porasty dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
orná pôda dedičstvo 10.04.1999
trv.tráv.porasty dedičstvo 10.04.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo kúpa 03.08.2010 14 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.08.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.