Viera Sokirková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Krajská prokuratúra Prešov.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trávnaté porasty dedičstvo 2011
orná pôda dedičstvo 2011
orná pôda dedičstvo 1996
záhrada dedičstvo 1996
dom dedičstvo 1996
orná pôda kúpa 2012
záhrada kúpa 2012
dom kúpa 2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 4000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver SPP 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu rok 1995
trávnaté porasty dedičstvo rok2011
orná pôda dedičstvo rok2011
orná pôda dedičstvo rok1996
záhrada dedičstvo 1996
dom dedičstvo 1996
pozemok zmluva o prevode bytu 1995
orná pôda kúpa 2012
záhrada kúpa 2012
dom kúpa 2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavedný úver SPP rok 2012
úver na bývanie rok 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu rok 1995
trávnaté porasty dedičstvo rok2011
orná pôda dedičstvo rok2011
orná pôda dedičstvo rok1996
záhrada dedičstvo 1996
dom dedičstvo 1996
pozemok zmluva o prevode bytu 1995
orná pôda kúpa 2012
záhrada kúpa 2012
dom kúpa 2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu rok 1995
trávnaté porasty dedičstvo 2011
orná pôda dedičstvo 2011
orná pôda dedičstvo 1996
záhrada dedičstvo 1996
dom dedičstvo 1996
pozemok zmluva o prevode bytu 1995
orná pôda kúpa 2012
záhrada kúpa 2012
dom kúpa 2012
byt kúpa 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu rok 1995
trávnaté porasty dedičstvo rok2011
orná pôda dedičstvo rok2011
orná pôda dedičstvo rok1996
záhrada dedičstvo 1996
dom dedičstvo 1996
pozemok zmluva o prevode bytu 1995
orná pôda kúpa 2012
záhrada kúpa 2012
dom kúpa 2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu rok 1995
pozemok zmluva o prevode bytu rok 1955
dom dedičstvo rok 1996
záhrada dedičstvo rok 1996
orná pôda dedičstvo rok1996
orná pôda dedičstvo 2011
trávnaté porasty dedičstvo 2011
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa rok 2005
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.