Vladimír Tamaškovič

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná prokuratúra Nové Zámky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady dedenie 1987
zastavené plochy a nádvoria dedenie 1987
orná pôda dedenie 10.10.2002
orná pôda dedenie 10.10.2002
zastavané plochy a nádvoria dedenie 08.10.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 1988
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
peniaze poistka 2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady dedenie 1987
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
záhrady dedenie 08.10.2009
orná pôda dedenie 10.10.2002
orná pôda dedenie 10.10.2002
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
rodinný dom dedenie 08.10.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 1998
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady dedenie 1987
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
rodinný dom dedenie 08.10.2009
záhrady dedenie 08.10.2009
orná pôda dedenie 10.10.2002
orná pôda dedenie 10.10.2002
LV doložené
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 1998
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady dedenie 1987
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
zastavané plochy a nádvoria dedenie 1987
rodinný dom dedenie 08.10.2009
záhrady dedenie 08.10.2009
orná pôda dedenie 10.10.2002
orná pôda dedenie 10.10.2002
LV doložené za rok 2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 1998
osobné motorové vozidlo kúpa 2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zahrady dedenie 1987
zastavané plochy a nadvoria dedenie 1987
zastavané plochy a nadvoria dedenie 1987
zastavané plochy a nadvoria dedenie 1987
rodinný dom dedenie 08.10.2009
zahrady dedenie 08.10.2009
orná pôda dedenie 10.10.2002
orná pôda dedenie 10.10.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 1998
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (10)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/92/09/2013 05.09.2013 1 Pv 392/12/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/66/06/2013 20.06.2013 1 Pv 678/11/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/49/06/2013 31.05.2013 2 Pv 14/12/4404 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/40/05/2013 03.05.2013 2 Pv 109/11/4404 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/24/04/2013 02.04.2013 2 Pv 847/11/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/105/09/2012 23.08.2012 2 Pv 254/12/4404 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/104/09/2012 03.09.2012 2 Pv 476/12/4404 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/70/06/2012 15.06.2012 1 Pv 392/12/4404 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/41/04/2012 23.04.2012 2 Pv 14/12/4404 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Zámky NR/4404/5/03/2012 24.02.2012 2 Pv 847/11/4404 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.