JUDr. Edita Hološová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trnava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05 7.422 Eur
chalupa darovanie 1999-04-08 774 Eur
záhrada darovanie 1999-04-08 25 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota ProAce verso kúpna zmluva 2020 34.000 Eur 34.000 Eur
Toyota Hilux 3.0D-4D kúpna zmluva jún 2023 25.000 Eur 25.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie zmluva 2008-12-01 0 10.639 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2022-03-30
pôžička jún 2023
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05 7.422 Eur
chalupa darovanie 1999-04-08 774 Eur
záhrada darovanie 1999-04-08 25 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota ProAce verso kúpna zmluva 2020 34.000 Eur 34.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičné životné poistenie 2008-12-01 8.415,50 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2022-03-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05 7.422 Eur
chalupa darovanie 1999-04-08 774 Eur
záhrada darovanie 1999-04-08 25 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota ProAce verso kúpna zmluva 2020 34.000 Eur 34.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičné životné poistenie 2008-12-01 8.209 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
hypotekárny úver 2002-12-30
pôžička 2020-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05 7.422 Eur
chalupa darovanie 1999-04-08 774 Eur
záhrada darovanie 1999-04-08 25 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mitsubishi Outlander darovacia zmluva 2015 8.000 Eur
Toyota ProAce verso kúpna zmluva 2020 34.000 Eur 34.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičné životné poistenie 2008-12-01 9.499 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
hypotekárny úver 2002-12-30
pôžička 2020-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05 99.500 Eur
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05 7.422 Eur
chalupa darovanie 1999-04-08 774 Eur
záhrada darovanie 1999-04-08 25 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Mitsubishi Outlander darovacia zmluva 2015 8.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičné životné poistenie 2008-12-01 8.377 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
hypotekárny úver 2002-12-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
mitsubishi outlander, rok výroby 2011 kúpna zmluva 2016-01-12 5080 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bezúčelový úver classic 2014-06-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom vlastná výstavba 2002-11-05
záhrada kúpna zmluva 2002-11-05
chalupa darovanie 1999-04-08
záhrada darovanie 1999-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (55)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/54/07/2016 2016-07-23 1 Pv 252/15/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/53/07/2016 2016-07-26 2 Pv 557/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/44/04/2016 2016-05-17 2 Pv 760/15/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/190/12/2015 2016-07-05 3 Pv 128/11/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/189/11/2015 2015-11-30 3 Pv 218/14/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2291/08/2023 2023-09-12 2 Pv 174/23/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2291/08/2023 (pdf, 97 KB) 2023-09-12 2 Pv 174/23/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/50/03/2015 (rtf, 41 KB) 2015-02-27 1 Pv 760/13/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1723/06/2023 2023-07-27 1 Pv 359/22/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/4/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-23 2 Pv 329/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1406/05/2023 2023-06-07 2 Pv 50/23/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/118/05/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-18 2 Pv 124/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/101/03/2014 (rtf, 59 KB) 2014-03-24 4 Pv 489/13/2207 § 232 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/7/03/2015 (rtf, 52 KB) 2014-01-18 1 Pv 760/13/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/15/01/2014 (rtf, 53 KB) 2014-01-04 4 Pv 776/07/2207 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/178/12/2013 (rtf, 48 KB) 2013-12-11 3 Pv 310/13/2207 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/167/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-23 2 Pv 414/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/164/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-12 2 Pv 366/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/114/07/2013 (rtf, 55 KB) 2013-07-05 1 Pv 649/11/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/83/08/2013 (rtf, 57 KB) 2013-07-06 1 Pv 364/12/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/72/06/2013 (rtf, 50 KB) 2013-06-15 1 Pv 344/10/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/62/04/2013 (rtf, 60 KB) 2013-04-23 2 Pv 143/11/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/53/04/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-09 2 Pv 509/12/2207 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2690/11/2021 2021-11-25 1 Pv 125/21/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/994/04/2021 2021-05-22 1 Pv 43/17/2207 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/496/02/2021 2021-03-27 3 Pv 224/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/243/01/2021 2021-02-26 2 Pv 255/19/2207 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/3117/12/2020 2020-12-24 1 Pv 92/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2225/09/2020 2020-09-23 1 Pv 278/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1021/04/2020 2020-05-01 2 Pv 640/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1451/10/2019 2019-10-17 3 Pv 299/19/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1370/09/2019 2020-01-29 2 Pv 353/13/2207 § 257 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/504/07/2017 2017-07-18 2 Pv 590/13/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/267/04/2017 2017-04-25 1 Pv 8/17/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/759/03/2024 2024-04-10 1 Pv 489/23/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/759/03/2024 (pdf, 95 KB) 2024-04-10 1 Pv 489/23/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2291/08/2023 (pdf, 97 KB) 2023-09-12 2 Pv 174/23/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1723/06/2023 (pdf, 91 KB) 2023-07-27 1 Pv 359/22/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1406/05/2023 (pdf, 95 KB) 2023-06-07 2 Pv 50/23/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2690/11/2021 (pdf, 102 KB) 2021-11-25 1 Pv 125/21/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/994/04/2021 (pdf, 101 KB) 2021-05-22 1 Pv 43/17/2207 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/496/02/2021 (pdf, 111 KB) 2021-03-27 3 Pv 224/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/243/01/2021 (pdf, 129 KB) 2021-02-26 2 Pv 255/19/2207 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/3117/12/2020 (pdf, 108 KB) 2020-12-24 1 Pv 92/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2225/09/2020 (pdf, 103 KB) 2020-09-23 1 Pv 278/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1021/04/2020 (pdf, 100 KB) 2020-05-01 2 Pv 640/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1451/10/2019 (pdf, 97 KB) 2019-10-17 3 Pv 299/19/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1370/09/2019 (pdf, 85 KB) 2020-01-29 2 Pv 353/13/2207 § 257 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/504/07/2017 (pdf, 108 KB) 2017-07-18 2 Pv 590/13/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/267/04/2017 (pdf, 85 KB) 2017-04-25 1 Pv 8/17/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/54/07/2016 (pdf, 102 KB) 2016-07-23 1 Pv 252/15/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/53/07/2016 (pdf, 88 KB) 2016-07-26 2 Pv 557/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/44/04/2016 (pdf, 111 KB) 2016-05-17 2 Pv 760/15/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/190/12/2015 (pdf, 117 KB) 2016-07-05 3 Pv 128/11/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/189/11/2015 (pdf, 114 KB) 2015-11-30 3 Pv 218/14/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.