Ingrid Murčeková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-11-30
byt dedenie 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-11-30
rodinný dom kúpa 2004-03-10
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2004-03-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-11-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-11-30
byt dedenie 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-11-30
rodinný dom kúpa 2004-03-10
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2004-03-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-11-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-11-30
byt dedenie 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-11-30
rodinný dom kúpa 2004-03-10
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2004-03-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-11-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-11-30
byt dedenie 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-11-30
rodinný dom kúpa 2004-03-10
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2004-03-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-11-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-11-30
byt dedenie 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-11-30
rodinný dom kúpa 2004-03-10
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2004-03-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2000-07-21
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-09-04
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.