Peter Gazdík

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpna zmluva 2015-09-30
pozemok kúpna zmluva 2015-09-30
rozostavený rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa prenajatej veci 2014-02-26
peniaze úspory 2015-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA STATION WAGON kúpa prenajatej veci na základe leasingovej zmluvy 2014-02-26
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/220/08/2014 (rtf, 43 KB) 2014-08-01 2 Pv 282/13/2201 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/213/08/2014 (rtf, 44 KB) 2014-07-22 1 Pv 509/08/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/89/03/2014 (rtf, 42 KB) 2014-03-20 1 Pv 1067/13/2201 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/72/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-03 1 Pv 39/12/2201 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/241/01/2014 (rtf, 43 KB) 2014-01-21 2 Pv 693/12/2201 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/195/10/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-11 2 Pv 800/09/2201 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/98/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-08-04 1 Pv 553/10/2201 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/2/10/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-02 1 Pv 1020/09/2201 § 224 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.