Anna Drietomská

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trnava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto Toyota Yaris kúpa 2015-11-26
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-11-17
spoločná časť domu kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2011-11-17
pozemok kúpa 2000-11-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné auto kúpa 2014
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-11-17
spoločná časť domu kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2011-11-17
pozemok kúpa 2000-11-17
pozemok dedenie 2012-10-05
pozemok dedenie 2013-09-05
pozemok dedenie 2013-09-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-11-17
spoločná časť domu kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2011-11-17
pozemok kúpa 2000-11-17
pozemok dedenie 2012-10-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000-11-17
spoločná časť domu kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2000-11-17
nebytový priestor kúpa 2011-11-17
pozemok kúpa 2000-11-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.