Anna Drietomská

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trnava.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto Toyota Yaris kúpa 26.11.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 17.11.2000
spoločná časť domu kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2011
pozemok kúpa 17.11.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobné auto kúpa 2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 17.11.2000
spoločná časť domu kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2011
pozemok kúpa 17.11.2000
pozemok dedenie 05.10.2012
pozemok dedenie 05.09.2013
pozemok dedenie 05.09.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 17.11.2000
spoločná časť domu kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2011
pozemok kúpa 17.11.2000
pozemok dedenie 05.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 17.11.2000
spoločná časť domu kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2000
nebytový priestor kúpa 17.11.2011
pozemok kúpa 17.11.2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2004
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.