Daniela špačková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2004
záhrada,ost.plocha dar 1988
byt kúpa 1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2005
osobné auto kúpa 2009
úspory plat 2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2004
záhrada,ost.plocha dar 1988
byt kúpa 1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2005
osobné auto kúpa 2009
úspory plat 2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2004
záhrada,ost.plocha dar 1988
byt kúpa 1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 2005
osobné auto kúpa 2009
úspory plat 2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 16.12.2004
záhrada,ost.plocha dar 01.10.1988
byt kúpa 02.11.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 12.05.2005
osobné auto kúpa 20.08.2009
úspory plat 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.