Ladislav šramel

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trnava.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom so záhradou dedičstvo 18.06.2024
pozemok (dvor) kúpa 13.10.2005
4 izbový byt + garážové státie kúpa 29.09.2010
ostatné plochy, lesné pozemky dedičstvo 27.05.2014
záhrady, ostatné plochy dedičstvo 27.05.2014
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedičstvo 27.05.2014
orná pôda dedičstvo 27.05.2014
trvalé trávne porasty dedičstvo 27.05.2014
orná pôda dedičstvo 27.05.2014
ostatné plochy dedičstvo 27.05.2014
trvalé trávne porasty dedičstvo 27.05.2014
orná pôda, trvalé trávne porasty dedičstvo 27.05.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom so záhradou dedičstvo 25.03.1997
pozemok (dvor) kúpa 13.10.2005
4 izbový byt + garážové státie kúpa 29.09.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom so záhradou dedičstvo 25.03.1997
pozemok (dvor) kúpa 13.10.2005
4 izbový byt + garážové státie kúpa 29.09.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom so záhradou dedičstvo 25.03.1997
pozemok (dvor) kúpa 13.10.2005
4 izbový byt + garážové státie kúpa 29.09.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (1)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Trnava TT/2200/3/11/2012 (rtf, 57 KB) 05.11.2012 Kv 75/11/2200 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.