Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava

Krajským prokurátorom je JUDr. Ivo Vendel.

Na prokuratúre evidujeme 26 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 48,27 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,05.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 140,17 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 4,16 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 70,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 76,25% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:

Adresa

Krajská prokuratúra Trnava
Dolné Bašty 1
917 44 Trnava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
pondelok, 8.00, 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 11:30 – 12:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Ivo Vendel krajský prokurátor
JUDr. Tatiana Hunová námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Lýdia Bartošová, PhD. námestníčka krajského prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.