Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava

Krajským prokurátorom je JUDr. Ivo Vendel.

Na prokuratúre evidujeme 28 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 44 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 47,08 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 140,17 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 4,16 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 70,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 76,25% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:

Adresa

Krajská prokuratúra Trnava
Dolné Bašty 1
917 44 Trnava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
pondelok, 8.00, 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 11:30 – 12:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Ivo Vendel krajský prokurátor
JUDr. Tatiana Hunová námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Lýdia Bartošová, PhD. námestníčka krajského prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (44)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
– TT/2200/1/07/2012 11.07.2012 Kv 97/11/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/2/08/2012 13.08.2012 Kv 9/08/2200 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– TT/2200/3/11/2012 05.11.2012 Kv 75/11/2200 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Adrian Gellen TT/2200/1/03/2013 11.03.2013 Kv 37/13/2200 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Adrian Gellen TT/2200/2/04/2013 03.04.2013 Kv 53/12/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– TT/2200/3/08/2013 20.08.2013 Kv 9/08/2200 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– TT/2200/5/08/2013 20.08.2013 Kv 9/08/2200 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– TT/2200/4/08/2013 20.08.2013 Kv 9/08/2200 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– TT/2200/6/09/2013 04.09.2013 Kv 9/08/2200 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– TT/2200/8/07/2015 21.08.2015 Kv 97/14/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Jarmila Slobodová TT/2200/1/03/2016 05.04.2016 Kv 82/12/2200 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/7/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/2/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/4/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/3/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/8/05/2016 31.05.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/6/05/2016 03.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/5/05/2016 03.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/9/05/2016 04.06.2016 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/10/02/2017 25.02.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/9/02/2017 07.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/8/02/2017 11.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/11/02/2017 21.03.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/24/06/2017 01.06.2017 Kv 67/14/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Adrian Gellen TT/2200/27/07/2017 17.08.2017 Kv 28/16/2200 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Adrian Gellen TT/2200/31/11/2017 08.12.2017 Kv 48/16/2200 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Martin Tamaškovič TT/2200/1/01/2018 29.03.2018 Kv 73/17/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Marek Marcinkech TT/2200/11/05/2018 29.05.2018 Kv 25/18/2200 § 232 – Pozbavenie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Adrian Gellen TT/2200/1/01/2019 09.01.2019 Kv 95/18/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Michal Žeňuch TT/2200/4/05/2019 28.05.2019 Kv 90/18/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jana Žáková TT/2200/7/06/2019 27.08.2019 Kv 24/19/2200 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Michal Oravec TT/2200/96/10/2019 30.10.2019 Kv 60/19/2200 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Anna Funková TT/2200/148/01/2020 20.02.2020 Kv 14/19/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Michal Žeňuch TT/2200/223/11/2019 21.02.2020 Kv 88/18/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Jana Marcinkechová TT/2200/816/07/2020 10.07.2020 Kv 73/19/2200 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Michaela Závodná TT/2200/1575/12/2020 13.01.2021 Kv 96/19/2200 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Michal Žeňuch TT/2200/1235/10/2021 24.11.2021 1 Kv 12/20/2200 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Mgr. Anna Funková TT/2200/483/04/2022 26.04.2022 Kv 3/22/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Anna Funková TT/2200/543/04/2022 12.05.2022 Kv 2/22/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Michal Oravec TT/2200/941/07/2022 09.08.2022 Kv 30/22/2200 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jana Žáková TT/2200/1273/10/2022 11.11.2022 1 Kv 3/21/2200 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Anna Funková TT/2200/180/01/2023 22.02.2023 Kv 94/19/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Mgr. Jana Marcinkechová TT/2200/768/06/2023 16.06.2023 Kv 20/23/2200 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Anna Funková TT/2200/1041/08/2023 19.08.2023 Kv 15/22/2200 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.