ľubomír Hamerlík

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Skalica.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Skalica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 02.08.2004
lesný pozemok dedičské konanie Okresný súd Senica 10 D 79/2011 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok dedičské konanie 01.02.2012
travalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok,trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
záhrady dedičské konanie 19.04.2013
záhrady dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
trvalý trávny porast dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
trvalé trávnaté porasty dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
lesné pozemky dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Renault Laguna- benzín 2.0 SE -339 AP darovacia zmluva 30.07.2008
Osobne motorové vozidlo Renault Laguna 2.0 Diesel SE 161 BX kúpna zmluva 27.05.2011
Stavebné sporenie - PSS Senica vklady, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad na kapitálovej vkladnje knižke v Sl. Sporiteľni Senica úspory, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad OTP banka Senica úspory, úroky 31.12.2011
Stavebné sporenie -PSS Senica vklady , úroky 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Skalica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 02.08.2004
lesný pozemok dedičské konanie Okresný súd Senica 10 D 79/2011 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok dedičské konanie 01.02.2012
travalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok,trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
záhrady dedičské konanie 19.04.2013
záhrady dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
trvalý trávny porast dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
trvalé trávnaté porasty dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
lesné pozemky dedičské konanie 19.04.2013
orná pôda dedičské konanie 19.04.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
lesné pozemky dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
orná pôda dedičské konanie 10.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Renault Laguna- benzín 2.0 SE -339 AP darovacia zmluva 30.07.2008
Osobne motorové vozidlo Renault Laguna 2.0 Diesel SE 161 BX kúpna zmluva 27.05.2011
Stavebné sporenie - PSS Senica vklady, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad na kapitálovej vkladnje knižke v Sl. Sporiteľni Senica úspory, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad OTP banka Senica úspory, úroky 31.12.2011
Stavebné sporenie -PSS Senica vklady , úroky 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Skalica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 02.08.2004
lesný pozemok dedičské konanie Okresný súd Senica 10 D 79/2011 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok dedičské konanie 01.02.2012
travalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
orná pôda dedičské konanie 01.02.2012
lesný pozemok,trvalý trávny porast dedičské konanie 01.02.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Renault Laguna- benzín 2.0 SE -339 AP darovacia zmluva 30.07.2008
Osobne motorové vozidlo Renault Laguna 2.0 Diesel SE 161 BX kúpna zmluva 27.05.2011
Stavebné sporenie - PSS Senica vklady, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad na kapitálovej vkladnje knižke v Sl. Sporiteľni Senica úspory, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad OTP banka Senica úspory, úroky 31.12.2011
Stavebné sporenie -PSS Senica vklady , úroky 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Skalica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 02.08.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Citroen Xsara SX 1.4 SE -252 AD Kúpna zmluva 03.07.1998
Osobné motorové vozidlo Renault Laguna- benzín 2.0 SE -339 AP darovacia zmluva 30.07.2008
Osobne motorové vozidlo Renault Laguna 2.0 Diesel SE 161 BX kúpna zmluva 27.05.2011
Stavebné sporenie - PSS Senica vklady, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad na kapitálovej vkladnje knižke v Sl. Sporiteľni Senica úspory, úroky 31.12.2011
Termínovaný vklad OTP banka Senica úspory, úroky 31.12.2011
Stavebné sporenie -PSS Senica vklady , úroky 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.