Ernest Hošík

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Svidník.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Svidník
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpa 2000
Garáž kúpa
Garáž kúpa
Zastavané plochy vysporiadané spoluvlastníctvo 2003
Orná pôda vysporiadané spoluvlastníctvo 2003
Trvalé tráv. porasty vysporiadané spoluvlastníctvo 2003
orná pôda dedenie 1997
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 2013
peniaze úspory z platu 2011
peniaze stavebné sporenie 2011
peniaze stavebné sporenie 2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Svidník
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpa 30.06.2000
Garáž kúpa
Garáž kúpa
zastavané plochy vysporiadané spoluvlastníctvo 01.01.2003
orná pôda vysporiadané spoluvlastníctvo 01.01.2003
trvalé trávne porasty vysporiadané spoluvlastníctvo 01.01.2003
orná pôda dedenie 20.01.1997
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Peniaze stavebné sporenie 31.12.2011
Peniaze stavebné sporenie 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (37)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/57/10/2015 06.11.2015 Pv 332/15/7712 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/55/09/2015 06.10.2015 Pv 272/15/7712 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/52/08/2015 (rtf, 44 KB) 25.08.2015 Pv 317/15/7712 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/44/08/2015 (rtf, 45 KB) 28.07.2015 Pv 183/15/7712 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/35/06/2015 (rtf, 43 KB) 16.06.2015 Pv 145/15/7712 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/30/06/2015 (rtf, 45 KB) 02.06.2015 Pv 147/15/7712 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/20/04/2015 (rtf, 46 KB) 14.04.2015 Pv 53/15/7712 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/17/05/2015 (rtf, 45 KB) 03.04.2015 Pv 93/15/7712 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/14/04/2015 (rtf, 44 KB) 27.03.2015 Pv 468/13/7712 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/11/03/2015 (rtf, 44 KB) 21.03.2015 Pv 395/14/7712 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/7/03/2015 (rtf, 45 KB) 10.03.2015 Pv 530/14/7712 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/3/01/2015 (rtf, 43 KB) 20.01.2015 Pv 499/13/7712 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/2/02/2015 (rtf, 44 KB) 20.01.2015 Pv 375/12/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/68/10/2014 (rtf, 46 KB) 07.10.2014 Pv 272/14/7712 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/67/10/2014 (rtf, 43 KB) 10.10.2014 Pv 191/14/7712 § 173 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/33/06/2014 (rtf, 47 KB) 17.06.2014 Pv 96/14/7712 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/18/04/2014 (rtf, 44 KB) 20.04.2014 Pv 395/13/7712 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/18/05/2014 (rtf, 44 KB) 15.04.2014 Pv 395/13/7712 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/12/03/2014 (rtf, 43 KB) 01.03.2014 Pv 489/13/7712 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/4/07/2014 (rtf, 42 KB) 25.01.2014 Pv 514/11/7712 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/2/01/2014 (rtf, 42 KB) 17.01.2014 Pv 440/13/7712 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/65/10/2013 (rtf, 43 KB) 11.10.2013 Pv 141/11/7712 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/59/10/2013 (rtf, 46 KB) 11.09.2013 Pv 317/13/7712 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/53/09/2013 (rtf, 43 KB) 20.08.2013 Pv 121/13/7712 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/35/06/2013 (rtf, 43 KB) 10.06.2013 Pv 101/12/7712 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/46/07/2013 (rtf, 45 KB) 07.06.2013 Pv 30/13/7712 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/20/08/2013 (rtf, 43 KB) 24.05.2013 Pv 71/13/7712 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/12/05/2013 (rtf, 45 KB) 03.05.2013 Pv 182/12/7712 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/5/03/2013 (rtf, 45 KB) 05.03.2013 Pv 363/12/7712 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/71/05/2013 (rtf, 44 KB) 13.04.2013 Pv 604/12/7712 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/42/08/2012 (rtf, 205 KB) 07.07.2012 Pv 295/09/7712 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/37/06/2012 (rtf, 204 KB) 05.06.2012 Pv 165/12/7712 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/31/05/2012 (rtf, 206 KB) 01.05.2012 Pv 101/12/7712 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/30/05/2012 (rtf, 206 KB) 02.05.2012 Pv 66/12/7712 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/27/05/2012 (rtf, 205 KB) 28.04.2012 Pv 514/11/7712 § 231 – Podielnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/57/10/2015 (pdf, 87 KB) 06.11.2015 Pv 332/15/7712 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/55/09/2015 (pdf, 120 KB) 06.10.2015 Pv 272/15/7712 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.