Alena Kečkéšová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava III and Okresná prokuratúra Pezinok.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1974-08-01
rodinný dom kúpna zmluva 2005-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze predaj domu, úspory 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-12-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1974-08-01
rodinný dom kúpna zmluva 2005-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze predaj domu, úspory 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-12-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 1974-08-01
rodinný dom kúpna zmluva 2005-12-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze predaj domu, úspory 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-12-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (44)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/130/05/2014 (rtf, 59 KB) 2014-04-18 4 Pv 229/13/1103 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/147/05/2014 (rtf, 45 KB) 2014-04-18 4 Pv 122/14/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/50/02/2014 (rtf, 55 KB) 2014-02-04 2 Pv 226/13/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/77/03/2014 (rtf, 48 KB) 2014-02-23 3 Pv 280/13/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/89/03/2014 (rtf, 64 KB) 2014-02-28 2 Pv 253/13/1103 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/26/01/2014 (rtf, 56 KB) 2014-01-19 1 Pv 260/13/1103 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/39/02/2014 (rtf, 56 KB) 2014-01-18 3 Pv 215/13/1103 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/40/02/2014 (rtf, 56 KB) 2014-01-18 3 Pv 215/13/1103 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/16/01/2014 (rtf, 58 KB) 2014-01-12 1 Pv 300/13/1103 § 167 – Ohrozovanie pohlavnou chorobou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/17/01/2014 (rtf, 54 KB) 2014-01-13 2 Pv 257/13/1103 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/76/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-02-21 3 Pv 241/13/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/217/12/2013 (rtf, 45 KB) 2013-12-01 4 Pv 814/13/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/206/12/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-23 2 Pv 238/13/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/189/11/2013 (rtf, 55 KB) 2013-11-15 4 Pv 277/13/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/144/09/2013 (rtf, 44 KB) 2013-09-08 3 Pv 322/13/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/111/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-06-15 3 Pv 240/13/1103 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/74/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-30 2 Pv 682/10/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/71/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-05-04 1 Pv 19/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/55/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-12 3 Pv 518/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/31/02/2013 (rtf, 46 KB) 2013-02-16 1 Pv 1320/08/1107 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/37/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-19 2 Pv 8/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/36/02/2013 (rtf, 48 KB) 2013-02-09 2 Pv 8/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/32/02/2013 (rtf, 45 KB) 2013-02-05 3 Pv 1059/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/24/02/2013 (rtf, 45 KB) 2013-02-01 2 Pv 8/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/15/02/2013 (rtf, 46 KB) 2013-01-27 1 Pv 215/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/8/01/2013 (rtf, 44 KB) 2013-01-27 3 Pv 608/11/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/120/01/2013 (rtf, 44 KB) 2012-12-11 2 Pv 72/08/1107 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/108/12/2012 (rtf, 46 KB) 2012-11-22 3 Pv 269/12/1107 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/104/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-21 1 Pv 605/09/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/12/2012 (rtf, 46 KB) 2012-11-23 1 Pv 232/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/116/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-24 1 Pv 20/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/110/11/2012 (rtf, 43 KB) 2012-11-17 2 Pv 371/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/87/09/2012 (rtf, 43 KB) 2012-09-21 2 Pv 106/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/10/2012 (rtf, 52 KB) 2012-10-03 1 Pv 3/08/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/68/11/2012 (rtf, 61 KB) 2012-10-26 2 Pv 61/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/67/08/2012 (rtf, 51 KB) 2012-08-07 2 Pv 61/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/51/07/2012 (rtf, 48 KB) 2012-07-19 1 Pv 236/08/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/43/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-07-13 1 Pv 1160/08/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/38/11/2012 (rtf, 45 KB) 2012-11-16 2 Pv 249/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/29/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-08 3 Pv 808/11/1107 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/23/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-03 2 Pv 319/08/1107 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/15/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-06 3 Pv 545/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/3/02/2012 (rtf, 206 KB) 2012-02-14 3 Pv 681/11/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/1/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-02 2 Pv 1216/08/1107 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.