Mgr. Peter Horváth

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Považská Bystrica.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresnej prokurátorky na prokuratúre Okresná prokuratúra Považská Bystrica.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 11257
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 2210
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie o pridelení súp. čísla 04.10.2017 120645
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 10.09.2021 6 400,-€ 6 400,-€
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 20.12.2023 32.500,-€ 32.500,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory- vložené do fondov cenných papierov J&T Banka úspory 31.12.2021 42.114,-€ 42.114,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 11257
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 2210
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie o pridelení súp. čísla 04.10.2017 120645
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 10.09.2021 6 400,-€ 6 400,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory na sporiacom účte, Slovenská sporiteľňa, a.s. úspory 31.12.2021 13 400,-€
úspory- vložené do fondov cenných papierov J&T Banka úspory 31.12.2021 40 000,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 11257
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 2210
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie o pridelení súp. čísla 04.10.2017 120645
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 10.09.2021 6 400,-€ 6 400,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory na vkladnej knižke, Slovenská sporiteľňa, a.s. úspory 31.12.2021 20 255,-€
úspory- vložené do fondov cenných papierov J&T Banka úspory 31.12.2021 30 000,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 11257
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 2210
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie o pridelení súp. čísla 04.10.2017 120645
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory na vkladnej knižke, Slovenská sporiteľňa, a.s. úspory 31.12.2020 48.553,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 11257
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014 2210
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie o pridelení súp. čísla 04.10.2017 120645
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 13 690,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 896
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver jún 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie o pridelení súp. čísla č. 743/2017 zo 4.10.2017 04.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2013 9 092,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver jún 2014
dlh 01.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
zastavané plochy a nádvoria kolaudácia rod. domu a rozhodnutie obce o pridelení súp. čísla č. 743/2017 zo 4.10.2017 04.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2013 10 868,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver jún 2014
dlh 01.12.2014
dlh 01.01.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009 21 255,- € 21 255,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2013 cca 15 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver jún 2014
dlh 01.12.2014
dlh 01.01.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver jún 2014
dlh 01.12.2014
dlh 01.01.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalý trávnatý porast kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
ostatná plocha kúpa za účelom výstavby rodinného domu 20.06.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-časť úspor z predaja bytu na vkladnej knižke, Slovenská sporiteľna, a.s. 08.09.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vlastníctva družstvného bytu zo dňa 8.12.2005 č. V 221/06 16.03.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze na stavebnom sporení úspory z platu 31.12.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze - úspory na stavebnom sporení a bežnom účte v Slovenskej sporitelni, a.s. 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vlastníctva družstvného bytu zo dňa 8.12.2005 č. V 221/06 16.03.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze - úspory na stavebnom sporení a bežnom sporiacom účte v Slovenskej sporitelni, a.s. 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt v obytnom dome zmluva o prevode vlastníctva družstvného bytu zo dňa 8.12.2005 č. V 221/06 16.03.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpno-predajná zmluva 24.11.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze - úspory na stavebnom sporení a termínovanom vklade VÚB, a.s. 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (71)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/26/02/2017 04.03.2017 Pv 404/15/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/68/12/2016 29.12.2016 Pv 126/12/3306 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/56/10/2016 21.10.2016 Pv 503/14/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/35/06/2016 17.06.2016 Pv 221/16/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/22/03/2016 15.03.2016 Pv 984/14/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/799/10/2023 26.10.2023 Pv 202/19/3306 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/103/08/2015 (rtf, 50 KB) 14.08.2015 Pv 445/15/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/99/08/2015 (rtf, 49 KB) 14.08.2015 Pv 773/14/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/23/04/2015 (rtf, 42 KB) 10.03.2015 Pv 1277/13/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/25/04/2015 (rtf, 42 KB) 10.03.2015 Pv 1406/13/3306 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/15/03/2015 (rtf, 61 KB) 21.02.2015 Pv 644/10/3306 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/465/06/2023 28.06.2023 Pv 187/19/3306 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/183/01/2015 (rtf, 50 KB) 30.12.2014 Pv 1285/13/3306 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/443/06/2023 20.06.2023 Pv 297/20/3306 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/432/06/2023 16.06.2023 Pv 472/21/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/117/09/2014 (rtf, 42 KB) 19.08.2014 Pv 235/13/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/338/05/2023 17.05.2023 Pv 513/21/3306 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/102/07/2014 (rtf, 60 KB) 22.07.2014 Pv 1329/09/3306 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/79/05/2014 (rtf, 46 KB) 17.05.2014 Pv 362/14/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/20/03/2014 (rtf, 53 KB) 04.03.2014 Pv 932/11/3306 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/8/02/2014 (rtf, 47 KB) 21.01.2014 Pv 1255/11/3306 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/149/02/2023 10.03.2023 Pv 607/21/3306 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/133/10/2013 (rtf, 48 KB) 20.09.2013 Pv 826/10/3306 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/120/08/2013 (rtf, 49 KB) 24.08.2013 Pv 780/13/3306 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/144/12/2012 (rtf, 49 KB) 08.12.2012 Pv 1255/11/3306 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/132/11/2012 (rtf, 46 KB) 09.11.2012 Pv 168/09/3306 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/120/10/2012 (rtf, 53 KB) 12.10.2012 Pv 1266/10/3306 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/100/09/2012 (rtf, 55 KB) 08.09.2012 Pv 528/12/3306 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/95/09/2012 (rtf, 62 KB) 24.08.2012 2 Pv 420/06/3306 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/43/03/2012 (rtf, 215 KB) 28.03.2012 1 Pv 48/06/3306 § 247 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/37/03/2012 (rtf, 208 KB) 16.03.2012 Pv 645/09/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/35/04/2012 (rtf, 215 KB) 16.03.2012 Pv 408/11/3306 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/31/03/2012 (rtf, 221 KB) 03.03.2012 Pv 1280/11/3306 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/24/02/2012 (rtf, 217 KB) 18.02.2012 1 Pv 415/06/3306 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/188/03/2022 04.03.2022 Pv 589/20/3306 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/1311/12/2021 22.12.2021 Pv 29/18/3306 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/908/08/2021 25.09.2021 Pv 49/18/3306 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/388/04/2021 16.04.2021 Pv 116/20/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/151/02/2021 17.02.2021 Pv 515/20/3306 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/915/10/2020 20.10.2020 Pv 157/18/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/338/04/2020 30.04.2020 Pv 39/19/3306 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/99/01/2020 07.02.2020 Pv 157/18/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/445/12/2019 04.06.2020 Pv 16/18/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/54/03/2018 27.03.2018 Pv 362/17/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/49/02/2018 23.02.2018 Pv 368/16/3306 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/209/03/2024 20.03.2024 Pv 659/22/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/275/03/2024 06.04.2024 Pv 472/23/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/275/03/2024 (pdf, 91 KB) 06.04.2024 Pv 472/23/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/209/03/2024 (pdf, 90 KB) 20.03.2024 Pv 659/22/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/799/10/2023 (pdf, 117 KB) 26.10.2023 Pv 202/19/3306 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/465/06/2023 (pdf, 113 KB) 28.06.2023 Pv 187/19/3306 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/443/06/2023 (pdf, 165 KB) 20.06.2023 Pv 297/20/3306 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/432/06/2023 (pdf, 89 KB) 16.06.2023 Pv 472/21/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/338/05/2023 (pdf, 90 KB) 17.05.2023 Pv 513/21/3306 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/149/02/2023 (pdf, 102 KB) 10.03.2023 Pv 607/21/3306 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/188/03/2022 (pdf, 139 KB) 04.03.2022 Pv 589/20/3306 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/1311/12/2021 (pdf, 102 KB) 22.12.2021 Pv 29/18/3306 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/908/08/2021 (pdf, 103 KB) 25.09.2021 Pv 49/18/3306 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/388/04/2021 (pdf, 107 KB) 16.04.2021 Pv 116/20/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/151/02/2021 (pdf, 91 KB) 17.02.2021 Pv 515/20/3306 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/915/10/2020 (pdf, 88 KB) 20.10.2020 Pv 157/18/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/338/04/2020 (pdf, 87 KB) 30.04.2020 Pv 39/19/3306 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/99/01/2020 (pdf, 88 KB) 07.02.2020 Pv 157/18/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/445/12/2019 (pdf, 130 KB) 04.06.2020 Pv 16/18/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/54/03/2018 (pdf, 98 KB) 27.03.2018 Pv 362/17/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/49/02/2018 (pdf, 87 KB) 23.02.2018 Pv 368/16/3306 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/26/02/2017 (pdf, 89 KB) 04.03.2017 Pv 404/15/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/68/12/2016 (pdf, 122 KB) 29.12.2016 Pv 126/12/3306 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/56/10/2016 (pdf, 87 KB) 21.10.2016 Pv 503/14/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/35/06/2016 (pdf, 96 KB) 17.06.2016 Pv 221/16/3306 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica TN/3306/22/03/2016 (pdf, 87 KB) 15.03.2016 Pv 984/14/3306 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.