Michal Mravec

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Námestovo.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pozemok Darovacia zmluva 25.07.2011
Byt č. 5 Darovacia zmluva 25.07.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Stavba Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pozemok Darovacia zmluva 25.07.2011
Byt č. 5 Darovacia zmluva 25.07.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Stavba Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 19.08.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (23)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/81/06/2014 (rtf, 53 KB) 21.06.2014 Pv 118/14/5507 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/78/06/2014 (rtf, 46 KB) 20.06.2014 Pv 221/11/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/77/06/2014 (rtf, 47 KB) 21.06.2014 Pv 216/14/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/68/06/2014 (rtf, 49 KB) 10.06.2014 Pv 116/14/5507 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/47/05/2014 (rtf, 44 KB) 05.05.2014 Pv 120/14/5507 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/43/04/2014 (rtf, 49 KB) 14.04.2014 Pv 482/13/5507 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/36/03/2014 (rtf, 42 KB) 28.03.2014 Pv 436/12/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/35/04/2014 (rtf, 51 KB) 29.03.2014 Pv 40/14/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/31/03/2014 (rtf, 45 KB) 22.03.2014 Pv 61/14/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/21/03/2014 (rtf, 45 KB) 27.02.2014 Pv 622/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/10/02/2014 (rtf, 53 KB) 07.02.2014 Pv 192/13/5507 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/7/01/2014 (rtf, 50 KB) 27.01.2014 Pv 506/13/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/213/12/2013 (rtf, 44 KB) 14.12.2013 Pv 536/13/5507 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/202/11/2013 (rtf, 44 KB) 26.11.2013 Pv 139/13/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/199/11/2013 (rtf, 49 KB) 19.11.2013 Pv 307/13/5507 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/189/11/2013 (rtf, 45 KB) 04.11.2013 Pv 513/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/176/10/2013 (rtf, 46 KB) 11.10.2013 Pv 444/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/166/10/2013 (rtf, 44 KB) 30.09.2013 Pv 489/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/150/10/2013 (rtf, 47 KB) 03.10.2013 Pv 312/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/92/06/2013 (rtf, 57 KB) 21.06.2013 Pv 72/13/5507 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/93/06/2013 (rtf, 61 KB) 21.06.2013 Pv 72/13/5507 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/66/05/2013 (rtf, 57 KB) 11.05.2013 Pv 80/13/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/34/03/2013 (rtf, 49 KB) 15.03.2013 Pv 34/13/5507 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.