Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo

Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 317,82 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 253,28 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 38,38 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 261,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 39,49% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Námestovo
Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 14:30
Utorok: 7:30 – 14:30
Streda: 7:30 – 14:30
Štvrtok: 7:30 – 14:30
Piatok: 7:30 – 14:30

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Vladimír Martinovič poverený výkonom funkcie okresného prokurátora
Mgr. Vladimír Martinovič námestník okresného prokurátora

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.