Renáta Renáčová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-02-15
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Vinice dedičstvo 2002-11-21
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-02-15
peniaze úspory 2012-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Vinice dedičstvo 2002-11-21
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-02-15
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (15)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/05/2014 (rtf, 45 KB) 2014-03-21 3 Pv 230/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/7/01/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-03 2 Pv 439/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/270/12/2013 (rtf, 44 KB) 2013-12-03 2 Pv 372/09/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/263/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-28 4 Pv 256/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/140/08/2013 (rtf, 46 KB) 2013-08-13 3 Pv 355/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/108/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-15 2 Pv 476/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/264/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-04 4 Pv 162/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/87/05/2013 (rtf, 51 KB) 2013-04-19 1 Pv 98/13/4403 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/43/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-23 4 Pv 584/11/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/42/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-04 3 Pv 583/12/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/13/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-02-08 2 Pv 2/13/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/93/06/2012 (rtf, 205 KB) 2012-06-11 1 Pv 436/10/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/51/07/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-20 2 Pv 205/10/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/32/05/2012 (rtf, 213 KB) 2012-04-27 3 Pv 206/10/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/29/08/2013 (rtf, 210 KB) 2012-03-23 3 Pv 355/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

No relevant news articles found.