Renáta Renáčová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 14.02.1997
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.02.1997
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Lesné pozemky dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 15.02.2008
peniaze úspory 31.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 14.02.1997
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.02.1997
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Vinice dedičstvo 21.11.2002
Lesné pozemky dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 15.02.2008
peniaze úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 14.02.1997
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.02.1997
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Vinice dedičstvo 21.11.2002
Lesné pozemky dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 15.02.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (15)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/05/2014 21.03.2014 3 Pv 230/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/7/01/2014 03.01.2014 2 Pv 439/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/270/12/2013 03.12.2013 2 Pv 372/09/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/263/11/2013 28.10.2013 4 Pv 256/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/140/08/2013 13.08.2013 3 Pv 355/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/108/07/2013 15.06.2013 2 Pv 476/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/264/11/2013 04.11.2013 4 Pv 162/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/87/05/2013 19.04.2013 1 Pv 98/13/4403 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/43/03/2013 23.03.2013 4 Pv 584/11/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/42/03/2013 04.03.2013 3 Pv 583/12/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/13/04/2013 08.02.2013 2 Pv 2/13/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/93/06/2012 11.06.2012 1 Pv 436/10/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/51/07/2012 20.04.2012 2 Pv 205/10/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/32/05/2012 27.04.2012 3 Pv 206/10/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/29/08/2013 23.03.2012 3 Pv 355/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.