Eva Reptišová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba rodinného domu kúpa RI628/88 1989-04-18
záhrada D65/87 1989-04-18
zastavaná plocha D65/87 1989-04-18
byt kúpa 2002-01-07
pozemok kúpa 2002-01-07
spoločné časti a zariadenia domu kúpa 1989-01-07
garáž kúpa 2003-02-11
spoločné časti a zariadenia domu kúpa 2003-02-11
pozemok kúpa 2003-02-11
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba rodinného domu kúpa RI 628/88 1989-04-18
záhrada D 65/87 1989-04-18
zastavaná plocha D 65/87 1989-04-18
byt kúpa 2002-01-07
pozemok kúpa 2002-01-07
spoločné časti a zariadenia domu kúpa 2002-01-07
garáž kúpa 2003-02-11
spoločné časti a zariadenia domu kúpa 2003-02-11
pozemok kúpa 2003-02-11
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
štvorizbový byt číslo 20 na 3. poschodí bytového domu Hviezdoslavova 277/33, Žiar nad Hronom zmluva o prevode vlastníctva 2002-01-07
garáž Ul.Hviezdoslavova 277/33,Žiar nad Hronom kúpna zmluva 2003-02-11
novostavba rodinného domu Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša 779 kúpna zmluva 1988-08-17
záhrada Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša dedičstvo 1987
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (102)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/172/12/2014 (rtf, 44 KB) 2014-12-10 2 Pv 416/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/177/12/2014 (rtf, 44 KB) 2014-12-13 1 Pv 396/14/6613 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/153/10/2014 (rtf, 41 KB) 2014-10-17 2 Pv 421/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/158/10/2014 (rtf, 40 KB) 2014-10-24 1 Pv 416/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/154/10/2014 (rtf, 41 KB) 2014-10-04 1 Pv 430/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/149/10/2014 (rtf, 41 KB) 2014-09-30 1 Pv 394/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/137/09/2014 (rtf, 40 KB) 2014-09-20 1 Pv 419/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/128/09/2014 (rtf, 42 KB) 2014-08-15 1 Pv 207/14/6613 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/129/09/2014 (rtf, 41 KB) 2014-08-12 2 Pv 165/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/126/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-08 2 Pv 273/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/119/08/2014 (rtf, 44 KB) 2014-08-08 1 Pv 328/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/114/08/2014 (rtf, 43 KB) 2014-07-19 2 Pv 647/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/113/07/2014 (rtf, 43 KB) 2014-07-12 2 Pv 11/13/6613 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/108/07/2014 (rtf, 41 KB) 2014-07-02 2 Pv 211/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/111/07/2014 (rtf, 41 KB) 2014-07-04 1 Pv 106/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/102/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-20 1 Pv 221/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/100/06/2014 (rtf, 42 KB) 2014-06-17 1 Pv 37/13/6613 § 234 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/92/06/2014 (rtf, 40 KB) 2014-06-10 2 Pv 116/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/99/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-10 1 Pv 16/13/6613 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/91/06/2014 (rtf, 41 KB) 2014-06-06 2 Pv 153/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/77/05/2014 (rtf, 42 KB) 2014-05-23 1 Pv 52/14/6613 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/79/05/2014 (rtf, 41 KB) 2014-05-20 1 Pv 716/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/71/04/2014 (rtf, 42 KB) 2014-04-23 2 Pv 76/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/61/04/2014 (rtf, 45 KB) 2014-03-25 1 Pv 316/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/26/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-21 1 Pv 408/13/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/41/03/2014 (rtf, 40 KB) 2014-02-18 2 Pv 708/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/44/03/2014 (rtf, 40 KB) 2014-02-18 1 Pv 17/14/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/32/02/2014 (rtf, 41 KB) 2014-02-06 2 Pv 463/13/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/25/02/2014 (rtf, 41 KB) 2014-01-21 1 Pv 186/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/8/01/2014 (rtf, 40 KB) 2014-01-17 1 Pv 603/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/6/01/2014 (rtf, 40 KB) 2013-12-23 1 Pv 111/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/11/01/2014 (rtf, 41 KB) 2014-01-03 2 Pv 652/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/13/01/2014 (rtf, 42 KB) 2013-12-24 2 Pv 577/08/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/183/01/2014 (rtf, 42 KB) 2013-12-24 1 Pv 9/13/6613 § 234 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/182/01/2014 (rtf, 54 KB) 2013-12-24 1 Pv 9/13/6613 § 234 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/194/12/2013 (rtf, 42 KB) 2013-11-26 1 Pv 219/13/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/177/01/2014 (rtf, 42 KB) 2013-12-03 2 Pv 610/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/188/12/2013 (rtf, 40 KB) 2013-11-19 2 Pv 491/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/178/11/2013 (rtf, 40 KB) 2013-11-15 2 Pv 597/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/168/11/2013 (rtf, 40 KB) 2013-11-12 2 Pv 534/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/157/11/2013 (rtf, 40 KB) 2013-11-08 1 Pv 549/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/154/10/2013 (rtf, 42 KB) 2013-10-22 2 Pv 519/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/162/10/2013 (rtf, 41 KB) 2013-10-25 2 Pv 506/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/144/12/2013 (rtf, 42 KB) 2013-10-22 1 Pv 364/13/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/151/10/2013 (rtf, 41 KB) 2013-10-22 2 Pv 325/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/159/10/2013 (rtf, 42 KB) 2013-10-25 1 Pv 310/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/147/10/2013 (rtf, 42 KB) 2013-09-27 1 Pv 55/13/6613 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/133/09/2013 (rtf, 42 KB) 2013-09-10 2 Pv 9/13/6613 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/118/09/2013 (rtf, 42 KB) 2013-08-31 1 Pv 18/13/6613 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/115/08/2013 (rtf, 42 KB) 2013-08-12 1 Pv 51/13/6613 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/106/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-07-09 1 Pv 586/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/160/10/2013 (rtf, 41 KB) 2013-07-09 2 Pv 84/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/95/07/2013 (rtf, 41 KB) 2013-06-28 1 Pv 345/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/102/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-07-16 2 Pv 264/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/100/07/2013 (rtf, 42 KB) 2013-06-22 1 Pv 291/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/84/06/2013 (rtf, 43 KB) 2013-06-14 1 Pv 11/13/6613 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/54/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-26 1 Pv 177/13/6613 § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/47/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-19 2 Pv 68/13/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/59/04/2013 (rtf, 41 KB) 2013-04-16 1 Pv 95/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/82/06/2013 (rtf, 41 KB) 2013-06-04 2 Pv 503/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/25/02/2013 (rtf, 40 KB) 2013-02-11 2 Pv 596/11/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/17/02/2013 (rtf, 42 KB) 2013-02-12 2 Pv 66/13/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/39/03/2013 (rtf, 42 KB) 2013-02-23 1 Pv 669/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/29/02/2013 (rtf, 43 KB) 2013-02-08 1 Pv 599/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/13/02/2013 (rtf, 42 KB) 2013-02-12 2 Pv 706/10/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/15/01/2013 (rtf, 40 KB) 2013-01-29 1 Pv 417/09/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/21/02/2013 (rtf, 41 KB) 2013-01-28 1 Pv 562/09/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/2/01/2013 (rtf, 40 KB) 2013-01-18 2 Pv 388/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/170/01/2013 (rtf, 40 KB) 2013-01-08 1 Pv 555/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/169/01/2013 (rtf, 40 KB) 2012-12-31 2 Pv 560/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1/01/2013 (rtf, 40 KB) 2012-12-28 1 Pv 593/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/166/12/2012 (rtf, 45 KB) 2012-12-11 2 Pv 538/12/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/163/12/2012 (rtf, 40 KB) 2012-12-18 1 Pv 546/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/158/12/2012 (rtf, 40 KB) 2012-12-11 2 Pv 527/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/156/12/2012 (rtf, 40 KB) 2012-12-07 2 Pv 447/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/151/11/2012 (rtf, 40 KB) 2012-11-20 2 Pv 482/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/140/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-10-13 2 Pv 434/11/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/137/10/2012 (rtf, 41 KB) 2012-10-12 2 Pv 491/12/6613 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/127/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-09-25 2 Pv 317/05/6613 § 234 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/130/09/2012 (rtf, 41 KB) 2012-09-14 1 Pv 168/12/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/126/09/2012 (rtf, 41 KB) 2012-09-11 1 Pv 399/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/121/09/2012 (rtf, 46 KB) 2012-08-31 1 Pv 236/12/6613 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/120/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-09-21 1 Pv 291/12/6613 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/102/08/2012 (rtf, 43 KB) 2012-07-21 1 Pv 131/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/95/07/2012 (rtf, 202 KB) 2012-07-18 2 Pv 279/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/87/07/2012 (rtf, 206 KB) 2012-06-30 2 Pv 85/12/6613 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/75/06/2012 (rtf, 201 KB) 2012-06-09 1 Pv 215/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/69/07/2012 (rtf, 201 KB) 2012-07-03 1 Pv 385/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/70/06/2012 (rtf, 202 KB) 2012-06-05 2 Pv 84/12/6613 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/60/05/2012 (rtf, 202 KB) 2012-05-22 1 Pv 111/12/6613 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/58/05/2012 (rtf, 201 KB) 2012-05-22 1 Pv 220/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/41/03/2012 (rtf, 201 KB) 2012-03-27 1 Pv 687/11/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/31/03/2012 (rtf, 203 KB) 2012-03-13 1 Pv 649/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/29/04/2012 (rtf, 202 KB) 2012-03-16 1 Pv 662/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/25/03/2012 (rtf, 202 KB) 2012-03-06 1 Pv 86/12/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/24/02/2012 (rtf, 201 KB) 2012-02-28 1 Pv 713/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/23/03/2012 (rtf, 202 KB) 2012-02-24 2 Pv 221/11/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/17/03/2012 (rtf, 202 KB) 2012-02-21 1 Pv 27/12/6613 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/7/01/2012 (rtf, 202 KB) 2012-01-24 1 Pv 522/11/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/6/02/2012 (rtf, 200 KB) 2012-01-25 2 Pv 440/11/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/4/02/2012 (rtf, 205 KB) 2012-02-21 1 Pv 603/11/6613 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/3/01/2012 (rtf, 202 KB) 2012-01-24 2 Pv 596/11/6613 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.