Igor Seneši

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt a nebytový priestor kúpa 1997-10-14
byt a nebytový priestor kúpa 2001-12-05
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
lúky dedičstvo 1995-02-15
lúky dedičstvo 1995-02-15
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-05-27
lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-11-21
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
vinica kúpa 1979-03-01
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2011-09-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt a nebytový priestor kúpa 1997-10-14
byt a nebytový priestor kúpa 2001-12-05
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
lúky dedičstvo 1995-02-15
lúky dedičstvo 1995-02-15
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-05-27
lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-11-21
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
vinica kúpa 1979-03-01
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil ukončenie leasingu 2011-03-31
osobný automobil kúpa 2011-09-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt a nebytový priestor kúpa 1997-10-14
byt a nebytový priestor kúpa 2001-12-05
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
lúky dedičstvo 1995-02-15
lúky dedičstvo 1995-02-15
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-05-27
lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-11-21
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda a lúky dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
vinica kúpa 1979-03-01
orná pôda dedičstvo 1996-02-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil ukončenie leasingu 2011-03-31
osobný automobil kúpa 2011-09-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.