Igor Seneši

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt a nebytový priestor kúpa 14.10.1997
byt a nebytový priestor kúpa 05.12.2001
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
lúky dedičstvo 15.02.1995
lúky dedičstvo 15.02.1995
orná pôda a lúky dedičstvo 27.05.1996
lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 21.11.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
vinica kúpa 01.03.1979
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 13.09.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt a nebytový priestor kúpa 14.10.1997
byt a nebytový priestor kúpa 05.12.2001
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
lúky dedičstvo 15.02.1995
lúky dedičstvo 15.02.1995
orná pôda a lúky dedičstvo 27.05.1996
lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 21.11.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
vinica kúpa 01.03.1979
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil ukončenie leasingu 31.03.2011
osobný automobil kúpa 13.09.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt a nebytový priestor kúpa 14.10.1997
byt a nebytový priestor kúpa 05.12.2001
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
lúky dedičstvo 15.02.1995
lúky dedičstvo 15.02.1995
orná pôda a lúky dedičstvo 27.05.1996
lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 21.11.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda a lúky dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
vinica kúpa 01.03.1979
orná pôda dedičstvo 28.02.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil ukončenie leasingu 31.03.2011
osobný automobil kúpa 13.09.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.