JUDr. Lucia Horvátová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpna zmluva 07.09.2016 199.900 199.900
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.09.2016 v cene domu v cene domu
orná pôda kúpna zmluva 07.09.2016 v cene domu v cene domu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.09.2016 v cene domu v cene domu
orná pôda kúpna zmluva 23.09.2019 9.000 9.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV 4 kúpna zmluva 21.07.2015 27.600 27.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VÚB hypotéka 24.03.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom kúpna zmluva 07.09.2016 199.900
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.09.2016 v cene domu
orná pôda kúpna zmluva 07.09.2016 v cene domu
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.09.2016 v cene domu
orná pôda kúpna zmluva 23.09.2019 9.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV Toyota RAV 4 kúpna zmluva 21.07.2015 27.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 10.07.2014
úver na bývanie 27.07.2016
stavebný úver 23.04.2017
úver na bývanie 13.06.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 07.09.2016
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.09.2016
orná pôda kúpna zmluva 07.09.2016
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.09.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV Toyota RAV 4 kúpna zmluva 21.07.2015 27.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing 21.07.2015
stavebný úver 10.07.2014
úver na bývanie 27.07.2016
stavebný úver 23.04.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.