Kinga Tajcnárová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
trvalé trávne porasty kúpa 1998-08-01
trvalé trávne porasty kúpa 1998-08-01
byt kúpa 2000-12-05
garáž kúpa 2010-11-09
orná pôda kúpa 2012-01-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-08-15
peniaze úspory
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
orná pôda darovanie 1997-08-01
trvalé trávne porasty kúpa 1998-08-01
trvalé trávne porasty kúpa 1998-08-01
byt kúpa 2000-12-05
garáž kúpa 2010-11-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-08-15
peniaze úspory
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.