Kinga Tajcnárová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
trvalé trávne porasty kúpa 01.08.1998
trvalé trávne porasty kúpa 01.08.1998
byt kúpa 05.12.2000
garáž kúpa 09.11.2010
orná pôda kúpa 20.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 15.08.2008
peniaze úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
orná pôda darovanie 01.08.1997
trvalé trávne porasty kúpa 01.08.1998
trvalé trávne porasty kúpa 01.08.1998
byt kúpa 05.12.2000
garáž kúpa 09.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 15.08.2008
peniaze úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.