Ján Mojžiš

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Ostatné plochy dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva 30.11.1998
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva 21.05.2010
Orná pôda darovacia zmluva 21.05.2010
Lesné pozemky darovacia zmluva 21.05.2010
Bytový dom, ul.Tulská kúpna zmluva 20.11.1998
Záhrady kúpna zmluva 06.09.2001
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.09.2001
Záhradná chata kúpna zmluva 06.09.2001
Záhrady kúpna zmluva 06.09.2001
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.10.2010
Bytový dom č. 3 kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobný automobil VW Golf Kúpa 11.02.1998
Osobný automobil Honda HR-V Kúpa 20.09.2004
Osobný automobil Honda CR-V Kúpa 25.02.2008
Osobný účet poukazovanie výplaty 22.02.2008
Osobný účet Senior dôchodok 09.04.2009
Termínovaný vklad sporenie 08.09.2011
Zaistený vklad sporenie 29.04.2010
Podielové fondy investovanie 22.02.2008
Cenné papiere investovanie 20.08.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Ostatné plochy dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty dedenie 01.05.2001
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva 30.11.1998
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva 21.05.2010
Orná pôda darovacia zmluva 21.05.2010
Lesné pozemky darovacia zmluva 21.05.2010
Bytový dom, ul.Tulská kúpna zmluva 20.11.1998
Záhrady kúpna zmluva 06.09.2001
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.09.2001
Záhradná chata kúpna zmluva 06.09.2001
Záhrady kúpna zmluva 06.09.2001
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.10.2010
Bytový dom č. 3 kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobný automobil VW Golf Kúpa 11.02.1998
Osobný automobil Honda HR-V Kúpa 20.09.2004
Osobný automobil Honda CR-V Kúpa 25.02.2008
Osobný účet poukazovanie výplaty 22.02.2008
Osobný účet Senior dôchodok 09.04.2009
Termínovaný vklad sporenie 08.09.2011
Zaistený vklad sporenie 29.04.2010
Podielové fondy investovanie 22.02.2008
Cenné papiere investovanie 20.08.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/8/12/2013 25.11.2013 Kv 55/13/6600 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1/02/2013 19.02.2013 Kv 70/11/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.