Vladimír ďurana

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa V-3945/99 25.02.2000
byt-3 izb.,Horná 3 kúpa-V-30787/97 07.10.1997
garáž kúpa-V-2159/11 03.03.2011
garáž+pozemok kúpa-V-578/05,V-4995/07 24.08.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Toyota verso kúpa 05.05.2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze, peniaze na účte v Tatra banke, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.