JUDr. Anna Grittersová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory v peňažnom ústave príjem zo mzdy 31.12.2023 133 946 Eur 133 946 Eur
úspory v peňažnom ústave vrátenie finančných rodiným príslušníkom 31.12.2023 12 576 Eur 12 576 Eur
úspory v peňažnom ústave príjem zo mzdy a dar od rodiča 31.12.2023 22 060 Eur 22 060 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o výpožičke dopravného prostriedku ZV č. 058/23 17.03.2023
Zmluva o krátkodobom nájme bytu 25.08.2021
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory v peňažnom ústave príjem zo mzdy 135 476 Eur
úspory v peňažnom ústave vrátenie finančných rodiným príslušníkom 12 575 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o výpožičke dopravného prostriedku ZV č. 112/21 20.12.2021
Zmluva o krátkodobom nájme bytu 25.08.2021
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory v peňažnom ústave príjem zo mzdy 122 013 Eur
úspory v peňažnom ústave vrátenie finančných rodiným príslušníkom 12 574 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o výpožičke dopravného prostriedku ZV č. 112/21 20.12.2021
Zmluva o krátkodobom nájme bytu 25.08.2021
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.