JUDr. Rastislav Hruška, PhD.

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Okresná prokuratúra Bratislava I, and Okresná prokuratúra Trenčín.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpa 2007-11-01 7554 7554
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 676 676
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 444 444
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 73 73
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 1256 1256
vinica kúpna zmluva 2019-07-01 67 760 67 760
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-10-01 28 500 28 500
bežný účet plat 2022 86 496 86 496
realitný fond investícia 2020 10 889 10 889
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13 000 13 000
sporiaci účet plat 2020 100 000 100 000
podielový fond investícia 2022 3 009 3 009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpa 2007-11-01 7554 7554
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 676 676
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 444 444
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 73 73
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 1256 1256
vinica kúpna zmluva 2019-07-01 67 760 67 760
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-10-01 28 500 28 500
bežný účet plat 2020 39 411 39 411
realitný fond investícia 2020 5 689 5 689
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13 000 13 000
sporiaci účet plat 2020 100 000 100 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpa 2007-11-01 7554 7554
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 676 676
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 444 444
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 73 73
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 1256 1256
vinica kúpna zmluva 2019-07-01 67 760 67 760
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-10-01 28 500 28 500
bežný účet plat 2020 88 874 88 874
realitný fond investícia 2020 5475 5475
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13 000 13 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrady kúpa 2007-11-01 7 554
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 676
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 444
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 73
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01 1 256
vinica kúpna zmluva 2018-07-01 67 760
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-10-01 28 500 28 500
vklad v peňažnom ústave mzda 2018 38 120 38 120
realitný fond mzda 2018 5 393 5 393
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13 000 13 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2007-11-01
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-10-01 28500 28500
vklad v peňažnom ústave príjem 2018 90000 90000
realitný fond príjem 2018 5250 5250
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13000 13000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2007-11-01
záhrady kúpa 2007-11-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa október 2009
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasing 2014-10-20 28500
vklad v peňažnom ústave príjem 19 150
vklad v peňažnom ústave príjem 18 000
vklad v peňažnom ústave príjem 13 000
realitný fond TAM príjem 5 060
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa a dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
záhrady kúpa a dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
záhrady kúpa a dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 2016-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo lízing 2014-10-20 28500 28500
vklad v peňažnom ústave 18000
vklad v peňažnom ústave 18000
vklad v peňažnom ústave 18450
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
zastavené plochy a nádvoria kúpa október 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo leasing 2014-10-20
vklad v peňažnom ústave úspory
vklad v peňažnom ústave úspory
vklad v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
zastavené plochy a nádvoria kúpa október 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo leasing 2014-10-20
vklad v peňažnom ústave príjem
vklad v peňažnom ústave príjem
vklad v peňažnom ústave príjem
vklad v peňažnom ústave príjem
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
záhrada kúpa 2007-11-01
zastavené plochy a nádvoria kúpa október 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-04-01
vklad v peňažnom ústave príjem
vklad v peňažnom ústave príjem
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 2007-11-14
záhrada zrušenie podielového spoluvlastníctva 2008-09-29
záhrada zrušenie podielového spoluvlastníctva 2008-09-29
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-10-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-04-10
peniaze na účte v banke príjem
peniaze na účte v banke príjem + dar
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-10-26
záhrada kúpna zmluva 2008-09-29
záhrada kúpna zmluva 2008-09-29
záhrada kúpna zmluva 2010-03-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (88)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/16/03/2017 2017-03-02 2 Pv 444/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/236/11/2016 2017-01-10 4 Pv 606/16/1101 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/216/11/2016 2016-12-09 1 Pv 578/15/1101 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/106/07/2016 2016-08-02 3 Pv 239/15/1101 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/97/07/2016 2016-07-15 1 Pv 178/16/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/75/05/2016 2016-06-07 2 Pv 291/15/1101 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/28/02/2016 2016-04-19 2 Pv 364/15/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/293/12/2015 2016-02-26 2 Pv 304/15/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/265/12/2015 2015-12-19 3 Pv 442/15/1101 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2791/11/2023 2023-12-01 VII/1 Gv 43/21/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1910/07/2023 2023-08-01 VII/3 Gv 75/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/35/04/2015 2015-04-03 2 Pv 455/13/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/3/03/2015 2015-01-13 1 Pv 511/14/3309 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/2/01/2015 2015-01-20 2 Pv 395/13/3309 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/1/03/2015 2015-01-10 2 Pv 458/14/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/232/12/2014 2014-12-03 2 Pv 764/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/210/10/2014 2014-10-10 1 Pv 673/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/206/10/2014 2014-09-23 1 Pv 662/12/3309 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/179/09/2014 2014-08-26 1 Pv 301/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/178/09/2014 2014-09-03 2 Pv 547/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/177/09/2014 2014-08-22 1 Pv 70/13/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/176/09/2014 2014-08-22 1 Pv 820/11/3309 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/185/09/2014 2014-08-18 2 Pv 853/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/186/09/2014 2014-08-18 2 Pv 853/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/172/10/2014 2014-08-26 1 Pv 466/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/191/09/2014 2014-08-19 1 Pv 1095/11/3309 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/193/09/2014 2014-08-05 1 Pv 1095/11/3309 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/166/07/2014 2014-07-25 2 Pv 170/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1059/03/2023 2023-04-18 VII/2 Gv 29/22/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/19/02/2014 2014-02-10 1 Pv 118/14/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/63/03/2013 2013-03-23 1 Pv 389/12/3309 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/23/02/2013 2013-02-13 1 Pv 70/13/3309 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/15/02/2013 2013-02-05 2 Pv 58/13/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/200/12/2012 2012-12-14 1 Pv 662/12/3309 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/191/12/2012 2012-12-04 2 Pv 853/12/3309 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/211/12/2012 2012-12-14 1 Pv 369/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/141/10/2012 2012-10-12 2 Pv 645/12/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/84/07/2012 2012-07-27 2 Pv 977/11/3309 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/77/06/2012 2012-06-11 2 Pv 694/11/3309 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/72/06/2012 2012-06-02 1 Pv 301/12/3309 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/54/05/2012 2012-05-18 2 Pv 546/11/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1714/06/2022 2022-06-27 VII/2 Gv 63/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/1/01/2012 2012-01-24 1 Pv 1095/11/3309 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/876/03/2022 2022-04-07 VII/2 Gv 29/22/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2534/10/2021 2021-11-11 VII/3 Gv 57/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1933/10/2020 2020-11-07 VII/2 Gv 48/18/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1113/10/2019 2019-10-25 VII/2 Gv 51/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1027/09/2019 2019-10-10 VII/2 Gv 166/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/511/05/2019 2019-06-13 VII/2 Gv 236/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/216/06/2018 2018-07-10 3 Pv 203/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/215/06/2018 2018-07-10 2 Pv 306/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/17/01/2018 2018-02-20 2 Pv 316/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/89/08/2017 2017-08-19 1 Pv 372/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/70/06/2017 2017-06-23 2 Pv 210/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/61/05/2017 2017-06-20 2 Pv 199/15/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/31/03/2017 2017-05-11 3 Pv 130/17/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/221/12/2016 2017-01-03 1 Pv 436/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/95/01/2024 2024-01-19 VII/3 Gv 65/21/1000 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/130/01/2024 2024-05-01 VII/3 Gv 137/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/130/01/2024 2024-05-01 VII/3 Gv 137/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/95/01/2024 2024-01-19 VII/3 Gv 65/21/1000 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2791/11/2023 2023-12-01 VII/1 Gv 43/21/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1910/07/2023 2023-08-01 VII/3 Gv 75/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1059/03/2023 2023-04-18 VII/2 Gv 29/22/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1714/06/2022 2022-06-27 VII/2 Gv 63/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/876/03/2022 2022-04-07 VII/2 Gv 29/22/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2534/10/2021 2021-11-11 VII/3 Gv 57/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1933/10/2020 2020-11-07 VII/2 Gv 48/18/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1113/10/2019 2019-10-25 VII/2 Gv 51/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1027/09/2019 2019-10-10 VII/2 Gv 166/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/511/05/2019 2019-06-13 VII/2 Gv 236/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/216/06/2018 2018-07-10 3 Pv 203/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/215/06/2018 2018-07-10 2 Pv 306/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/17/01/2018 2018-02-20 2 Pv 316/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/89/08/2017 2017-08-19 1 Pv 372/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/70/06/2017 2017-06-23 2 Pv 210/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/61/05/2017 2017-06-20 2 Pv 199/15/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/31/03/2017 2017-05-11 3 Pv 130/17/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/16/03/2017 2017-03-02 2 Pv 444/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/221/12/2016 2017-01-03 1 Pv 436/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/236/11/2016 2017-01-10 4 Pv 606/16/1101 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/216/11/2016 2016-12-09 1 Pv 578/15/1101 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/106/07/2016 2016-08-02 3 Pv 239/15/1101 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/97/07/2016 2016-07-15 1 Pv 178/16/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/75/05/2016 2016-06-07 2 Pv 291/15/1101 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/28/02/2016 2016-04-19 2 Pv 364/15/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/293/12/2015 2016-02-26 2 Pv 304/15/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/265/12/2015 2015-12-19 3 Pv 442/15/1101 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.