JUDr. Rastislav Hruška, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady kúpa 01.11.2007 7554 7554
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 676 676
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 444 444
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 73 73
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 1256 1256
vinica kúpna zmluva 01.07.2019 67 760 67 760
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 01.10.2014 28 500 28 500
bežný účet plat 2020 88 874 88 874
realitný fond investícia 2020 5475 5475
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13 000 13 000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
záhrady kúpa 01.11.2007 7 554
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 676
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 444
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 73
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016 1 256
vinica kúpna zmluva 01.07.2018 67 760
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 01.10.2014 28 500 28 500
vklad v peňažnom ústave mzda 2018 38 120 38 120
realitný fond mzda 2018 5 393 5 393
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13 000 13 000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpa 01.11.2007
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016
záhrady dohoda o zriadení podielového spoluvlastníctva 01.03.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 01.10.2014 28500 28500
vklad v peňažnom ústave príjem 2018 90000 90000
realitný fond príjem 2018 5250 5250
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 13000 13000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.