Mgr. Barbora Hubertová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2019-11-27 232.000 EUR
záhrada kúpa 2019-11-27
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-11-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2023-05-25 24.990 24.990
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory úspory 2023 20.000 20.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2008-03-04 3.000.000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
rodinný dom kúpa 2019-11-27 232.000 EUR
záhrada kúpa 2019-11-27
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-11-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-10-02
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2008-03-04 3.000.000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
rodinný dom kúpa 2019-11-27 232.000 EUR
záhrada kúpa 2019-11-27
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-11-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo KIA Rio kúpa október 2019 11.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-10-02
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2008-03-04 3.000.000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
rodinný dom kúpa 2019-11-27 232.000 EUR
záhrada kúpa 2019-11-27
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-11-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo KIA Rio kúpa október 2019 11.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-10-02
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2008-03-04 3.000.000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
rodinný dom kúpa 2019-11-27 232.000 EUR
záhrada kúpa 2019-11-27
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-11-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo KIA Rio kúpa október 2019 11.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-10-02
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
byt kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-07-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-01-16 18.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-10
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
byt kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-07-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-01-16 18.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-10
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
byt kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-07-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-01-16 18.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-06-10
hypotekárny úver 2007-08-01
leasing 2016-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
byt kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
orná pôda kúpa 2014-07-22
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-07-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-14
hypotekárny úver 2007-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa - hypotekárny úver 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa - hypotekárny úver 2008-03-04
byt kúpa - hypotekárny úver 2014-07-22
orná pôda kúpa - hypotekárny úver 2014-07-22
orná pôda kúpa - hypotekárny úver 2014-07-22
orná pôda kúpa - hypotekárny úver 2014-07-22
zastavané plochy a nádvoria kúpa - hypotekárny úver 2014-07-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-03-04
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2008-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (19)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/342/11/2014 (rtf, 48 KB) 2014-11-28 1 Pv 327/14/2201 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/317/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-10-28 2 Pv 265/11/2201 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/318/01/2015 (rtf, 48 KB) 2014-10-28 2 Pv 296/11/2201 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/286/10/2014 (rtf, 42 KB) 2014-10-22 1 Pv 438/12/2201 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/266/09/2014 (rtf, 43 KB) 2014-09-08 1 Pv 939/12/2201 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/212/07/2014 (rtf, 42 KB) 2014-07-18 2 Pv 353/12/2201 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/172/05/2014 (rtf, 48 KB) 2014-05-23 1 Pv 917/11/2201 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/65/04/2013 (rtf, 48 KB) 2013-04-26 2 Pv 651/12/2201 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/57/04/2013 (rtf, 44 KB) 2013-04-17 1 Pv 1022/12/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/44/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-03-22 1 Pv 847/11/2201 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/149/03/2014 (rtf, 49 KB) 2013-02-26 1 Pv 939/12/2201 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/13/01/2013 (rtf, 56 KB) 2013-01-22 2 Pv 482/11/2201 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/116/09/2012 (rtf, 43 KB) 2012-09-24 1 Pv 511/08/2201 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/136/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-09-21 2 Pv 289/12/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/104/08/2012 (rtf, 41 KB) 2012-08-13 2 Pv 186/11/2201 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/76/07/2012 (rtf, 203 KB) 2012-07-17 2 Pv 8/09/2201 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/72/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-27 2 Pv 825/11/2201 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/40/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-05-08 1 Pv 741/11/2201 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/30/05/2012 (rtf, 213 KB) 2012-04-24 1 Pv 352/10/2201 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.