JUDr. Mojmír Huna

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda darovanie 08.12.2014 300€
byt č. 14 s príslušenstvom v bytovom dome dedičstvo 11.04.2018 7.700€
garáž dedičstvo 11.04.2018 430€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobne motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000 Eur 8,000 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 15.03.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dedičstvo 08.02.2000 10.200 USD
dedičstvo 08.02.2000 4.700 USD 4.684 USD
kúpa 15.03.2019 4.600 USD 4.684 USD
príjem z platu 31.12.2020 15.000 Eur 15.000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda darovanie 08.12.2014 300€
byt č. 14 s príslušenstvom v bytovom dome dedičstvo 11.04.2018 7.700€
garáž dedičstvo 11.04.2018 430€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobne motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000 Eur 8,000 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 15.03.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dedičstvo 08.02.2000 10.100 USD
dedičstvo 08.02.2000 4.684 USD 4.684 USD
kúpa 15.03.2019 4.684 USD 4.684 USD
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 08.12.2014
byt č. 14 s príslušenstvom v bytovom dome dedičstvo 11.04.2018
garáž dedičstvo 11.04.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobne motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000 Eur
peniaze úspory 31.12.2011 15.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver 15.03.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dedičstvo 08.02.2000 10.100 USD
dedičstvo 08.02.2000 9.700 USD
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 08.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobne motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000 Eur
peniaze úspory 31.12.2011 14.350Eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dedičstvo 08.02.2000 10.000 USD
dedičstvo 08.02.2000 9.700 USD
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 08.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009 16.800 Eur 16.800Eur
osobne motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000 Eur 8.000Eur
peniaze úspory 31.12.2011 13.700 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o úvere 17.06.2013
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dedičstvo 08.02.2000 10.000 USD
dedičstvo 08.02.2000 9.700 USD
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 08.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobne motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013
peniaze úspory 31.12.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o úvere 17.06.2013
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dedičstvo 08.02.2000
dedičstvo 08.02.2000
úspory 27.05.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 08.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.07.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.07.2008
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.