JUDr. Tatiana Hunová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

We register the prosecutor as námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trnava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02 240.000 €
garáž darovacia zmluva 2006-08-02 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01 3.400 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2022-01-27 43.000Eur 43.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-03-18 29.900Eur 29.900Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 10.200 USD 10.200 USD
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 4.760 USD 4.844 USD
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 2019-03-15 4.684 USD 3.743 Eur
peniaze na účte príjem z platu 2023-12-31 28.000 Eur 28.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Spotrebiteľský úver 2022-01-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02 240.000 €
garáž darovacia zmluva 2006-08-02 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01 3.400 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 10.200USD
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 4.760 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2022-01-27 43.000Eur 43.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-03-18 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 2019-03-15 4.684 USD 3.500 Eur
peniaze na účte príjem z platu 2022-12-31 21.000 Eur 21.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Spotrebiteľský úver 2022-01-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02 240.000 €
garáž darovacia zmluva 2006-08-02 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01 3.400 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 10.200USD
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 4.760 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-03-18 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 2019-03-15 4.880 Eur 4.684 USD
peniaze na účte príjem z platu 2021-12-31 21.000 Eur 21.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Spotrebiteľský úver 2018-03-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02 240.000 €
garáž darovacia zmluva 2006-08-02 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01 3.400 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 10.200USD
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 4.700 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-03-18 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 2019-03-15 4.600 Eur 4.684 USD
peniaze na účte príjem z platu 2020-12-31 15.000 Eur 15.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Spotrebiteľský úver 2018-03-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02 240.000 €
garáž darovacia zmluva 2006-08-02 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01 3.400 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 10.100USD
vklad v banke dedičstvo 2000-02-08 4.684 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-03-18 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 2019-03-15 4.684 USD 4.684 USD
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Spotrebiteľský úver 2018-03-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze dedičstvo 2000-02-08 10.100USD
peniaze dedičstvo 2000-02-08 9.700USD
peniaze úspory 2011-12-31 15.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-03-18 29.900Eur 29.900Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Spotrebiteľský úver 2018-03-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze dedičstvo 2000-02-08 10.000USD
peniaze dedičstvo 2000-02-08 9.700USD
peniaze úspory 2011-12-31 14.350Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28 8.000Eur 8.000Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-25 16.800Eur 16.800Eur
peniaze dedičstvo 2000-02-08 10.000USD
peniaze dedičstvo 2000-02-08 9.700USD
peniaze úspory 2011-12-31 13.700Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28 8.000Eur 8.000Eur
peniaze dedičstvo, úspory 2016-10 18.000Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o úvere 2013-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-25
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 1998-05-27
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o úvere 2013-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-25
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 1998-05-27
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-25
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 1998-05-27
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-25
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-07-26
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 1998-05-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2006-08-02
rodinný dom darovacia zmluva 2006-08-02
garáž darovacia zmluva 2006-08-02
orná pôda darovacia zmluva 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-25
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-07-26
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze dedičstvo 2000-02-08
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 1998-05-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.