JUDr. Tatiana Hunová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006 240.000 €
garáž darovacia zmluva 02.08.2006 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003 3.400 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 10.200USD
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 4.760 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.01.2022 43.000Eur 43.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 15.03.2019 4.684 USD 3.500 Eur
peniaze na účte príjem z platu 31.12.2022 21.000 Eur 21.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver 21.01.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006 240.000 €
garáž darovacia zmluva 02.08.2006 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003 3.400 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 10.200USD
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 4.760 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 15.03.2019 4.880 Eur 4.684 USD
peniaze na účte príjem z platu 31.12.2021 21.000 Eur 21.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver 15.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006 240.000 €
garáž darovacia zmluva 02.08.2006 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003 3.400 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 10.200USD
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 4.700 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 15.03.2019 4.600 Eur 4.684 USD
peniaze na účte príjem z platu 31.12.2020 15.000 Eur 15.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver 15.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006 20000 €
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006 240.000 €
garáž darovacia zmluva 02.08.2006 3.000 €
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003 3.400 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 10.100USD
vklad v banke dedičstvo 08.02.2000 4.684 USD 4.684 USD
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900Eur
Investícia v podielovom fonde VÚB Asset Management kúpa 15.03.2019 4.684 USD 4.684 USD
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver 15.03.2018
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Justičná akadémia SR, dohoda o pracovnej činnosti-lektorská činnosť 72 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze dedičstvo 08.02.2000 10.100USD
peniaze dedičstvo 08.02.2000 9.700USD
peniaze úspory 31.12.2011 15.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000Eur 8.000Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.03.2018 29.900Eur 29.900Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver 15.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze dedičstvo 08.02.2000 10.000USD
peniaze dedičstvo 08.02.2000 9.700USD
peniaze úspory 31.12.2011 14.350Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000Eur 8.000Eur
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Pedagogická činnosť, dohoda o vykonaní práce s Justičnou akadémiou SR 390 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009 16.800Eur 16.800Eur
peniaze dedičstvo 08.02.2000 10.000USD
peniaze dedičstvo 08.02.2000 9.700USD
peniaze úspory 31.12.2011 13.700Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013 8.000Eur 8.000Eur
peniaze dedičstvo, úspory 2016-10 18.000Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o úvere 17.06.2013
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Pedagogická činnosť, dohoda o vykonaní práce s Justičnou akadémiou SR 93,72Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 27.05.1998
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o úvere 17.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 27.05.1998
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 27.05.1998
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 28.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.07.2008
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 27.05.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 02.08.2006
rodinný dom darovacia zmluva 02.08.2006
garáž darovacia zmluva 02.08.2006
orná pôda darovacia zmluva 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.11.2009
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.07.2008
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze dedičstvo 08.02.2000
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 27.05.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.