JUDr. Ivan Huszár

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúci oddelenia dohľadu v trestnom konaní na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Prevod práva užívania družstevného bytu a prevod vlastníctva družstevného bytu 24.10.2002 957 592 Sk
Chalupa a záhrada Kúpna zmluva, rekonštrukcia a prístavba 09.06.2004 120 000 € 120 000 €
Garáž Kúpna zmluva 01.06.2001 122 557 Sk
Orná pôda Kúpna zmluva 27.05.2019 7 311 € 7 311 €
Orná pôda Kúpna zmluva 24.07.2019 2 000 € 2 000 €
Orná pôda Kúpna zmluva 23.06.2020 2 200 € 2 200 €
Orná pôda Kúpna zmluva 27.02.2020 4 207 € 4 207 €
Orná pôda Kúpna zmluva 19.05.2020 4 000 € 4 000 €
Orná pôda Kúpna zmluva 30.09.2022 7 000 € 7 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2017 42 950 € 42 950 €
osobné motorové vozidlo kúpa 09.08.2017 11 256 € 11 256 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory v ČSOB a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2022 70 000 €
úspory v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2022 65 000 €
úspory v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2022 70 000 €
úspory v Prima banke Slovensko, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2022 20 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu 31.12.2019 6 500 €
Zariadenie chalupy 09.06.2004 10 000 €
Lovecké zbrane 31.12.2019 9 000 €
Investičné zlato 07.02.2019 11 368 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Prevod práva užívania družstevného bytu a prevod vlastníctva družstevného bytu 24.10.2002 957 592 Sk
Chalupa a záhrada Kúpna zmluva, rekonštrukcia a prístavba 09.06.2004 120 000 € 120 000 €
Garáž Kúpna zmluva 01.06.2001 122 557 Sk
Orná pôda Kúpna zmluva 27.05.2019 7 311 € 7 311 €
Orná pôda Kúpna zmluva 24.07.2019 2 000 € 2 000 €
Orná pôda Kúpna zmluva 23.06.2020 2 200 € 2 200 €
Orná pôda Kúpna zmluva 27.02.2020 4 207 € 4 207 €
Orná pôda Kúpna zmluva 19.05.2020 4 000 € 4 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2017 42 950 € 42 950 €
osobné motorové vozidlo kúpa 09.08.2017 11 256 € 11 256 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory v ČSOB a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2021 56 000 €
úspory v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2021 65 000 €
úspory v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2021 72 000 €
úspory v Prima banke Slovensko, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2021 31 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu 31.12.2019 6 500 €
Zariadenie chalupy 09.06.2004 10 000 €
Lovecké zbrane 31.12.2019 9 000 €
Investičné zlato 07.02.2019 11 368 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Prevod práva užívania družstevného bytu a prevod vlastníctva družstevného bytu 24.10.2002 957 592 Sk
Chalupa a záhrada Kúpna zmluva 09.06.2004 164 800 Sk
Záhrada Kúpna zmluva 05.05.2006 50 000 Sk
Garáž Kúpna zmluva 01.06.2001 122 557 Sk
Orná pôda Kúpna zmluva 27.05.2019 7 311 € 7 311 €
Orná pôda Kúpna zmluva 24.07.2019 2 000 € 2 000 €
Orná pôda Kúpna zmluva 23.06.2020 2 200 € 2 200 €
Orná pôda Kúpna zmluva 27.02.2020 4 207 € 4 207 €
Orná pôda Kúpna zmluva 19.05.2020 4 000 € 4 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2017 42 950 € 42 950 €
vklad v ČSOB a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2020 109 500 €
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2020 66 076 €
vklad v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2020 101 362 €
osobné motorové vozidlo kúpa 09.08.2017 11 256 € 11 256 €
vklad v Prima banke Slovensko, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2020 31 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu 31.12.2019 6 500 €
Zariadenie chalupy 09.06.2004 2 500 €
Lovecké zbrane 31.12.2019 9 000 €
Investičné zlato 07.02.2019 11 368 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Prevod práva užívania družstevného bytu a prevod vlastníctva družstevného bytu 24.10.2002 957 592 Sk
Chalupa a záhrada Kúpna zmluva 09.06.2004 164 800 Sk
Záhrada Kúpna zmluva 05.05.2006 50 000 Sk
Garáž Kúpna zmluva 01.06.2001 122 557 Sk
Orná pôda Kúpna zmluva 27.05.2019 7 311 € 7 311 €
Orná pôda Kúpna zmluva 24.07.2019 2 000 € 2 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2017 42 950 € 42 950 €
vklad v ČSOB a. s. sporenie 31.12.2019 120 998 €
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2019 71 727 €
vklad v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2019 100 216 €
osobné motorové vozidlo kúpa 09.08.2017 11 256 € 11 256 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu 31.12.2019 6 500 €
Zariadenie chalupy 09.06.2004 2 500 €
Lovecké zbrane 31.12.2019 9 000 €
Investičné zlato 07.02.2019 11 368 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2017 42 950 € 42 950 €
vklad v ČSOB a. s. sporenie 31.12.2018 62 000 €
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2018 65 000 €
vklad v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 31.12.2018 99 000 €
osobné motorové vozidlo kúpa 09.08.2017 11 256 € 11 256 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu 05.05.2011 6 000 €
Zariadenie chalupy 05.05.2011 2 000 €
Lovecké zbrane 05.05.2011 8 500 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2017 42 950 € 42 950 €
vklad v ČSOB a. s. sporenie 31.12.2016 42 000 €
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 20.01.2014 100 000 €
vklad v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 01.02.2016 58 000 €
osobné motorové vozidlo kúpa 09.08.2017 11 256 € 11 256 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie bytu 05.05.2011 6 000 €
Zariadenie chalupy 05.05.2011 2 000 €
Lovecké zbrane 05.05.2011 6 500 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Vyporiadanie BSM 05.05.2011 20 000 €
vklad v ČSOB a. s. sporenie 31.12.2016 36 000
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 20.01.2014 100 000 €
vklad v Privat banke, a. s. sporenie, dar od rodičov 01.02.2016 100 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Ojazdené OMV Suzuki Jimny 05.05.2011 1 000 €
Zariadenie bytu 05.05.2011 6 000 €
Zariadenie chalupy 05.05.2011 2 000 €
Lovecké zbrane 05.05.2011 2 500 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Vyporiadanie BSM 05.05.2011
vklad v ČSOB a. s. sporenie, 31.12.2015
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 20.01.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ojazdené OMV Suzuki Jimny 05.05.2011
Zariadenie bytu 05.05.2011
Zariadenie chalupy 05.05.2011
Lovecké zbrane 05.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Vyporiadanie BSM 05.05.2011
vklad v ČSOB a. s. sporenie, 31.12.2014
vklad v Poštovej banke a. s. sporenie, dar od rodičov 20.01.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ojazdené OMV Suzuki Jimny 05.05.2011
Zariadenie bytu 05.05.2011
Zariadenie chalupy 05.05.2011
Lovecké zbrane 05.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Vyporiadanie BSM 05.05.2011
vklad v ČSOB a. s. sporenie 31.12.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ojazdené OMV Suzuki Jimny 05.05.2011
Zariadenie bytu 05.05.2011
Zariadenie chalupy 05.05.2011
Lovecké zbrane 05.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Vyporiadanie BSM 05.05.2011
vklad v ČSOB a. s. sporenie 31.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ojazdené OMV Suzuki Jimny 05.05.2011
Zariadenie bytu 05.05.2011
Zariadenie chalupy 05.05.2011
Lovecké zbrane 05.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Chalupa Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Záhrada Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Garáž Dohoda o vyporiadaní BSM 15.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Vyporiadanie BSM 05.05.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ojazdené OMV Suzuki Jimny 05.05.2011
Zariadenie bytu 05.05.2011
Zariadenie chalupy 05.05.2011
Lovecké zbrane 05.05.2011
Vklad v peňažnom ústave 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (1)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/566/04/2023 20.04.2023 Kv 3/19/4400 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.