JUDr. Marianna Hvoľková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Námestovo.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016 12000 EUR 84,40 EUR
pozemok - zastavaná ploichy a nádvorie kúpna zmluva 2016 8000 EUR 35,17 EUR
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016 24,55 EUR 24,55 EUR
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016 1000 EUR 7,03 EUR
pozemok - zastavané plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016 9000 EUR 96,69 EUR
stavba - rodinný dom Oznámenie o pridelení súpisného čísla 2022 150000 EUR 150000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Úspory Zmluva 10.11.2015 2748,67 EUR 2.748,67 EUR
Úspory Zmluva 10.11.2015 18530,41 EUR 18530,41 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo 22.10.2014 3000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016 15.000 105,5124
pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2016 15.000 44,6271
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2017 36,8298 36,8298
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Vokswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WvWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014 6.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016 15.000 105,5124
pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2016 15.000 44,6271
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2017 36,8298 36,8298
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Vokswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WvWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014 6.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016 15.000 105,5124
pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2016 15.000 44,6271
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2017 36,8298 36,8298
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Vokswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WvWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014 6.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
termínovaný vklad zmluva o termínovanom vklade 09.12.2010 19.000 EUR 0 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Vokswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WvWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014 6.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 01.11.2003 19.000 EUR 0 EUR
termínovaný vklad zmluva o termínovanom vklade 09.12.2010 19.000 EUR 0 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Vokswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WvWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014 6.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Bez vlastníctva nehnuteľností
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016
pozemok - orná pôda kúpna zmluva 2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 01.11.2003 0 EUR 15.085 EUR
termínovaný vklad zmluva o termínovanom vklade 09.12.2010 0 EUR 24.520 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo, rok výroby: 2007, EČV: DK491BG, VIN: WVWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014 6.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez záväzku
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva nehnuteľností
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 01.11.2003
termínovaný vklad zmluva o termínovanom vklade 09.12.2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo, Volkswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WVWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva nehnuteľností
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bez vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6.600 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 01.11.2003
termínovaný vklad zmluva o termínovanom vklade 09.12.2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo, Volkswagen Polo, rok výroby 2007, EČV: DK491BG, VIN: WVWZZZ9NZ7B020166 22.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (10)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/68/08/2023 10.08.2023 Pv 155/23/5507 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/46/06/2023 01.06.2023 Pv 46/23/5507 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/04/2023 13.04.2023 Pv 367/22/5507 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/9/02/2023 24.02.2023 Pv 219/21/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/43/04/2024 03.05.2024 Pv 376/23/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/43/04/2024 03.05.2024 Pv 376/23/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/68/08/2023 10.08.2023 Pv 155/23/5507 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/46/06/2023 01.06.2023 Pv 46/23/5507 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/04/2023 13.04.2023 Pv 367/22/5507 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/9/02/2023 24.02.2023 Pv 219/21/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.