JUDr. Martina Chmurová

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Košice.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice II and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as vedúca trestného oddelenia at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Košice.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69707 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada kúpna zmluva 2019-10-17 505000 505000
Rozostavaná stavba rod. domu výstavba / záznam 2023-02-15 280.000 280.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z príjmu zo zamestnania, prenájmu a predaja nehnuteľnosti, zostatok z pôžičky 2008-2023 142250 142250
dlhopisy, fondy nákup (z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti) 2023 44369 44369
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2022-04-28
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
hypotéka 2022-05-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69707 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505000 505000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch úspory a zostatok z pôžičky 2008-2020 26849 26849
dlhopisy nákup (z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti) 2021 58675,50 58675,50
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2022-04-28
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
hypotéka 2022-05-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na bank. účtoch a v hotovosti úspory, zostatok z pôžičiek, prostriedky z predaja rod. domu 2008-2021 275500 275500
fondy, dlhopisy nákup z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti 2021 101202,15 101202,15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-08-16
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505.000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch úspory a zostatok z pôžičky 2008-2020 24.768 24.768
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-08-16
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505.000 505.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory a zostatok z pôžičky 2008-2019 34.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-08-16
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory 2008-2017 115000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva, darovacia zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2009-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory 2008-2017 95000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva, darovacia zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2009-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory 2008-2016 55000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva, darovacia zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2009-10-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2008-2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom kúpna zmluva 2006-01-26
Záhrady (pri rodinnom dome) kúpna zmluva 2006-01-26
Zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Byt v obytnom dome kúpna zmluva 2008-04-07
Zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z príjmov manželov 2008-2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom kúpna zmluva 2006-01-26
Záhrady (pri rodinnom dome) kúpna zmluva 2006-01-26
Zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Byt v obytnom dome kúpna zmluva 2008-04-07
Zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z príjmov manželov 2008-2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2006-01-26
záhrady pri rd kúpna zmluva 2006-01-26
zast.plochy a nadvoria kúpna zmluva 2008-04-07
byt v obytnom dome kúpna zmluva 2008-04-07
zast.plochy a nadv. kúpna zmluva 2006-01-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z prijmov 2008-2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom kúpna zmluva 2006-01-26
Záhrady (pri rodinnom dome) kúpna zmluva 2006-01-26
Zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07
Byt v obytnom dome kúpna zmluva 2008-04-07
Zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/213/02/2020 2020-03-11 1 Pv 546/19/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/84/01/2020 2020-01-24 1 Pv 453/19/8803 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/751/05/2019 2019-05-16 3 Pv 100/19/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/653/04/2019 2019-05-01 1 Pv 425/18/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1151/12/2018 2018-12-31 2 Pv 438/18/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/213/02/2020 (pdf, 109 KB) 2020-03-11 1 Pv 546/19/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/84/01/2020 (pdf, 114 KB) 2020-01-24 1 Pv 453/19/8803 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/751/05/2019 (pdf, 106 KB) 2019-05-16 3 Pv 100/19/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/653/04/2019 (pdf, 123 KB) 2019-05-01 1 Pv 425/18/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1151/12/2018 (pdf, 108 KB) 2018-12-31 2 Pv 438/18/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.