JUDr. Martina Chmurová

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Košice.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na bank. účtoch a v hotovosti úspory, zostatok z pôžičiek, prostriedky z predaja rod. domu 2008-2021 275500 275500
fondy, dlhopisy nákup z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti 2021 101202,15 101202,15
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-08-16
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505.000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch úspory a zostatok z pôžičky 2008-2020 24.768 24.768
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-08-16
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 2006-01-26 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 2008-04-07 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 2019-10-17 505.000 505.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory a zostatok z pôžičky 2008-2019 34.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-08-16
pôžička 2019-09-24
pôžička 2019-09-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.