JUDr. Martina Chmurová

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice II a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúca trestného oddelenia na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69707 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada kúpna zmluva 17.10.2019 505000 505000
Rozostavaná stavba rod. domu výstavba / záznam 15.02.2023 280.000 280.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z príjmu zo zamestnania, prenájmu a predaja nehnuteľnosti, zostatok z pôžičky 2008-2023 142250 142250
dlhopisy, fondy nákup (z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti) 2023 44369 44369
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 28.04.2022
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
hypotéka 13.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69707 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505000 505000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory a zostatok z pôžičky 2008-2020 26849 26849
dlhopisy nákup (z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti) 2021 58675,50 58675,50
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 28.04.2022
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
hypotéka 13.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na bank. účtoch a v hotovosti úspory, zostatok z pôžičiek, prostriedky z predaja rod. domu 2008-2021 275500 275500
fondy, dlhopisy nákup z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti 2021 101202,15 101202,15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 16.08.2019
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505.000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory a zostatok z pôžičky 2008-2020 24.768 24.768
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 16.08.2019
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505.000 505.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory a zostatok z pôžičky 2008-2019 34.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 16.08.2019
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory 2008-2017 115000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva, darovacia zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 02.10.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory 2008-2017 95000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva, darovacia zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 02.10.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory 2008-2016 55000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva, darovacia zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 02.10.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 2008-2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 26.01.2006
Záhrady (pri rodinnom dome) kúpna zmluva 26.01.2006
Zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Byt v obytnom dome kúpna zmluva 07.04.2008
Zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z príjmov manželov 2008-2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 26.01.2006
Záhrady (pri rodinnom dome) kúpna zmluva 26.01.2006
Zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Byt v obytnom dome kúpna zmluva 07.04.2008
Zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z príjmov manželov 2008-2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 26.01.2006
záhrady pri rd kúpna zmluva 26.01.2006
zast.plochy a nadvoria kúpna zmluva 07.04.2008
byt v obytnom dome kúpna zmluva 07.04.2008
zast.plochy a nadv. kúpna zmluva 26.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z prijmov 2008-2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom kúpna zmluva 26.01.2006
Záhrady (pri rodinnom dome) kúpna zmluva 26.01.2006
Zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008
Byt v obytnom dome kúpna zmluva 07.04.2008
Zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (10)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/213/02/2020 11.03.2020 1 Pv 546/19/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/84/01/2020 24.01.2020 1 Pv 453/19/8803 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/751/05/2019 16.05.2019 3 Pv 100/19/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/653/04/2019 01.05.2019 1 Pv 425/18/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1151/12/2018 31.12.2018 2 Pv 438/18/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/213/02/2020 (pdf, 109 KB) 11.03.2020 1 Pv 546/19/8803 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/84/01/2020 (pdf, 114 KB) 24.01.2020 1 Pv 453/19/8803 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/751/05/2019 (pdf, 106 KB) 16.05.2019 3 Pv 100/19/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/653/04/2019 (pdf, 123 KB) 01.05.2019 1 Pv 425/18/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1151/12/2018 (pdf, 108 KB) 31.12.2018 2 Pv 438/18/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.