JUDr. Martina Chmurová

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na bank. účtoch a v hotovosti úspory, zostatok z pôžičiek, prostriedky z predaja rod. domu 2008-2021 275500 275500
fondy, dlhopisy nákup z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti 2021 101202,15 101202,15
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 16.08.2019
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505.000 505.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch úspory a zostatok z pôžičky 2008-2020 24.768 24.768
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 16.08.2019
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom, záhrady (pri rodinnom dome), zastavané plochy a nádvoria (pod rodinným domom) kúpna zmluva 26.01.2006 205.802
Byt v obytnom dome, zastavané plochy a nádvoria (pod obytným domom) kúpna zmluva 07.04.2008 69.707
Dom (bytový), zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, garáž (v čase kúpy už neexistovala) kúpna zmluva 17.10.2019 505.000 505.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory a zostatok z pôžičky 2008-2019 34.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 16.08.2019
pôžička 24.09.2019
pôžička 24.09.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.